Hjärnfonden
Ge en gåva

Nybildning av blodkärl kan förklara Parkinsonsymtom

Oönskad nybildning av blodkärl i hjärnan är sannolikt orsaken till svårbehandlade gång- och balanssvårigheter vid Parkinsons sjukdom. Slutsatsen styrks av ny forskning från Lunds universitet.

Oskar Hansson är docent vid Lunds universitet samt överläkare vid Skånes Universitetssjukhus, 2015 fick han ett 2-årigt forskningsanslag från Hjärnfonden. Nu har han och hans kollegor hittat nya mekanismer som kan öka förståelsen för hur Parkinsons sjukdom fungerar.

Många personer med Parkinsons sjukdom får med tiden gång- och balanssvårigheter – trots adekvat medicinering. En del patienter kan inte heller använda dopamin-baserade läkemedel fullt ut eftersom dopamin kan leda till biverkningar.

– Mätningarna visade klara samband mellan markörer för kärlnybildning i hjärnan och gång- eller balanssvårigheter hos deltagarna. Vi konstaterade även förhöjd genomtränglighet i blod-hjärnbarriären vilket leder till att blodkomponenter kan läcka in i hjärnan och orsaka skada där, säger Oskar Hansson.

Idag finns det läkemedel mot den här typen av kärlnybildning. Om Oskar Hanssons resultat kan bekräftas i ytterligare studier så kan dessa på sikt kanske provas på Parkinson-patienter.

Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet här.

shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta