Hjärnfonden
Ge en gåva

Bildkälla: http://psykiatrikerna.se/

Hjärnan på tapeten!

Intresset för hjärnan har ökat lavinartat de senaste året och allt mer information i form av böcker, poddar, appar med mera når en intresserad allmänhet.

Podcasting eller poddradion som det också kallas, ger möjlighet att föra längre resonemang med utförligare analyser samtidigt som det gör vetenskapen mer lättillgänglig. Psykiatrikerna är ett sådant initiativ som Anders Hansen och Simon Kyaga, båda psykiatriker, driver och som lyfter fram vetenskapliga framsteg inom psykiatrin.

De böcker som kommit ut under året har en hel del olika infallsvinklar på hjärnan. Predrag Petrovic specialistläkare i psykiatri, docent vid Karolinska Institutet, och en av de forskare som har fått anslag ifrån Hjärnfonden, har nyligen gett ut en bok om emotionell instabilitet och hur extrema känslolägen kan studeras och förstås med modern hjärnforskning. Sedan finns det en rad böcker som inte är skrivna av forskare och som handlar om allt från vad som händer i hippocampus när vi blir förälskade till hur man kan effektivisera sitt ledarskap med hjälp av de senaste hjärnforskningsrönen. Antalet mobila applikationer, som intresserar sig för hjärnan, fortsätter att öka. Det finns ett stor antal appar som ska träna oss att hålla tankarna i styr, träna uppmärksamhet, minne och problemlösningar. Huruvida den här formen av så kallad hjärngympa fungerar kommer vi att ta reda på i nästa nyhetsbrev då vi intervjuar en svensk hjärnforskare.

Tekniska museets nya storsatsning Mega Mind som öppnade i september, är ytterligare ett exempel som sätter hjärnan i fokus. Där får besökaren uppleva och utforska hjärnan samt träna hjärnan att bli ännu påhittigare. Hjärnfonden har i samarbete med Tekniska museet utvecklat en av installationerna på museet där man synliggör hur personer med sinnesavvikelser, som är vanligt bland barn och unga med ADHD eller autism, upplever sin omgivning.

shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta