Hjärnfonden
Ge en gåva

Hjärnfondens stipendiater 2016

Nu är det klart vilka som får Hjärnfondens post-doc stipendium 2016. 20 stipendiater får 280 000 kronor var vilket ger möjlighet att på heltid forska inom neuroområdet.

Varje år delar Hjärnfonden ut stipendier till forskare som nyligen avlagt doktorsexamen med målsättningen att driva utvecklingen framåt inom något av hjärnforskningens område. För många unga forskare kan stipendiet vara en förutsättning för att kunna fortsätta med forskning. Det kan också vara en hjälp för stipendiaten att kunna meritera sig för docentur. Ett större antal av de tidigare årens stipendiater har också uppnått docentkompetens och flera har även fått professurer inom hjärnforskningen vid svenska lärosäten vilket är en stor framgång för Hjärnfondens uppskattade postdoktorala program. Exempel på områden inom vilka projekt har beviljats 2016 är Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, barn- och ungdomshjärnan och depression.

Hjärnfonden kommer löpande berätta om den spännande forskning som sker.

Stipendiater 2016

Abdelmagid, Nada
Kunskap om influenser från autoantigener och virus infektion på MS patogenes
MS och annan neuroinflammation
Karolinska Institutet

Arvidsson, Emma
On line analys av signalering i hjärnan och beteendestudier i djurmodeller av neurodegenerativ sjukdom och åldrande
ALS, Parkinsons sjukdom, Huntington och andra neurodegenerativa sjukdomar
Karolinska Institutet

Boije, Henrik
Motoriska kretsar: Icke-invasiv optogenetisk modulering av Dmrt3+ interneuroner
Hjärnans funktion
Uppsala universitet

Brännström, Kristoffer
Nya terapeutiska mål vid Alzheimers sjukdom
Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, annan demens
Umeå universitet

Darki, Fahimeh
Rollen av olika fronto-striatala förbindelser för kognitiv utveckling under barndomen
Barn- och ungdomshjärnan
Karolinska Institutet

Eftekhari, Sajedeh
Den funktionella rollen av neuropeptiderna CGRP och PACAP i migrän
Migrän, Horton och annan huvudvärk
Lunds universitet

Frans, Emma
Risk för kardiovaskulära sjukdomar vid behandling med läkemedel för ADHD
Barn- och ungdomshjärnan
Karolinska Institutet

Gharibyan, Anna
Exosomers roll vid utvecklande av Parkinsons sjukdom – nytt terapeutiskt mål?
ALS, Parkinsons sjukdom, Huntington och andra neurodegenerativa sjukdomar
Umeå universitet

Hallgren, Mats
Fysisk träning som behandling för depression
Depression
Karolinska Institutet

Hansson, Magnus
Funktionella och molekylära studier av mRNA-metylering i oligodendrocyter
Hjärnans funktion
Karolinska Institutet

Hånell, Anders
Kronisk neuroinflammation orsakad av traumatisk hjärnskada
CNS-skada
Karolinska Institutet

Jonsson, Lina
Kromosomförändringars (CNVs) effekter på neuropsykologi och hjärnstruktur
Barn- och ungdomshjärnan
Göteborgs universitet

Lindberg, Olof
Sambandet mellan amyloid patologi och hjärnatrofi hos äldre utan demens
Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, annan demens
Karolinska Institutet

Lööv, Camilla
Immunförsvarets roll för LRRK2-beroende utveckling av Parkinsons sjukdom
ALS, Parkinsons sjukdom, Huntington och andra neurodegenerativa sjukdomar
Uppsala universitet

Marks, Carolyn
Karaktärisera DUB-enzymer som terapeutiska mål i neurodegenerativa sjukdomar
ALS, Parkinsons sjukdom, Huntington och andra neurodegenerativa sjukdomar
Karolinska Institutet

Nätt, Daniel
Reglering av retrotransposoner i psykisk ohälsa
Övrig psykiatri
Linköpings universitet

Perez Estrada, Cynthia
3D-utskrifter av en biomimetiskt vaskulariserat adulta stamceller nisch
CNS-skador
Karolinska Institutet

Sahlholm, Kristoffer
Undersökning av arrestin-3s roll i det cerebrovaskulära dopaminsvaret i striatum
ALS, Parkinson, Huntington och andra neurodegenerativa sjukdomar
Umeå universitet

Thörn Pérez, Carolina
Hormonella biverkingar av psykofarmaka
Övrig psykiatri
Karolinska Institutet

Wattmo, Carina
Somatisk och psykiatrisk samsjuklighet i Alzheimers sjukdom, en långtidsstudie
Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, annan demens
Lunds universitet

shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta