Visste du att…

Från decemberbrevet 2015crop

mer än var tredje svensk kommer att drabbas av en hjärnsjukdom.

 

20 000 personer har diagnosen Parkinsons sjukdom.

 

cirka 60 000 personer är drabbade av epilepsi.

 

minst 1 miljon människor är drabbade av migrän.

 

ungefär 70 000 människor i Sverige får förvärvade skador i hjärnan varje år.

 

cirka 18 000 personer har diagnosen MS.

 

av de cirka 100 000 barn som föds i Sverige varje år drabbas
drygt 200 av CP-skada.

 

… 1-2 procent har en AST-diagnos. Inom AST (autism-spektrum-
tillstånd) samlas autistiskt syndrom, Aspergers syndrom och
atypisk autism.

 

cirka 35 000 personer i Sverige har schizofreni.

 

… var 17:e minut drabbas någon av stroke, den vanligaste
orsaken till fysiska handikapp hos vuxna och den tredje
vanligaste dödsorsaken i Sverige.