Vi vill att alla barn skall nå sin fulla potential i skolan

I september kommer Hjärnfonden att lansera en informationskampanj om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Vi vill sprida information om skolsituationen för barn med NPF och skapa uppmärksamhet kring NPF och behovet av att förbättra stödet till elever med funktionsnedsättning i skolan mot bakgrund av den forskning, pedagogik och erfarenhet som finns, men inte alltid tillämpas.

NPF innebär olika typer av kognitiva svårigheter som innebär att hjärnan fungerar annorlunda. Orsaken är biologisk och syns inte utanpå men påverkar ofta personens beteende. Samlingsnamnet NPF omfattar diagnoserna adhd, add, Aspergers syndrom, autismspektrumstörning (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.

Enligt en undersökning från Karolinska Institutet 2015 är kunskapen bland skolpersonal om pedagogik för barn med NPF skrämmande låg. Endast 1,6 procent uppger att de har tillräckliga kunskaper och 90 procent menar att de behöver och vill ha mer kunskap om diagnoserna och hur de kan undervisa den här gruppen av elever.

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en utsatt grupp som inte syns. Skolan lyckas inte möta barnen på det sätt som behövs. Många blir missförstådda och felbemötta. Detta leder till att barnen känner sig misslyckade i skolan, de tappar tron på sig själva och på framtiden. Många lämnar skolan utan fullständiga betyg.

Hjärnfondens informationsprojekt syftar till att sprida kunskap och dela den erfarenhet som finns om hur man kan stödja barn med NPF-diagnos i skolarbetet. Det finns många skolor som välkomnar alla, gör extra anpassningar och tar hänsyn till elevers olika behov. Det vill vi att fler ska ta efter, därför gör vi den här kampanjen.

Den 12 september lanserar vi en kampanjsida för dig som är nyfiken på hur skolan på ett bättre sätt kan arbeta med barn med NPF-diagnoser, några exempel på olika skolsatsningar, och vart du kan vända dig för mer information om hur samhället kan skapa bättre villkor för barn och unga med NPF.

 

 

 

Relaterat

”Barnens kunskap och erfarenheter måste ställas i centrum”

Lena Dahlenborg, vars son har ADD och autism, är en av de föräldrar som deltog i vår manifestation för att uppmärksamma den svåra skolsituation som många barn med ADHD, ADD, autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har.
– Jag deltog i marschen eftersom jag tycker att det är viktigt att uppmärksamma npf-barns skolsituation, säger hon.