Ny forskning från Karolinska Institutet visar att lättare löppass hjälper mot depression och effekten sitter i länge. Foto: Ragnhild Ahlgren

Lättare träning hjälper mot depression

Att träning är bra både för vår fysiska och mentala hälsa är välkänt. Nu visar forskning från Karolinska Institutet att lättare träning räcker för att se en positiv effekt på depression och att effekten kvarstår under lång tid.

Stöd forskningen om psykisk ohälsa med en gåva

I undersökningen jämförde forskarna fysiskt aktivitet, internetbaserad kognitiv beteendeterapi och traditionell behandling. 945 slumpvist utvalda patienter med mild till måttlig depression ingick i studien som pågick i 12 veckor. Den fysiska aktiviteten bestod av tre 60 minuters träningspass per vecka. Efter tre och tolv månader bedömdes deltagarnas grad av depression.

Gruppen som fick fysisk träning delades upp i ytterligare tre grupper som fick träna med olika intensitet. Resultaten visade att fysisk aktivitet var bättre mot depression än traditionell behandling och lika bra som internetbaserad kognitiv behandling. Effekten höll i sig i ett år och det var ingen signifikant skillnad mellan grupperna som tränande med olika intensitet. Även de som gjorde lättare träning som yoga och stretching mådde bättre.

­- Det här är en viktig studie och den största i sitt slag som studerat hur fysik träning påverkar depression. Resultaten är lovande eftersom de visar att effekten av träning sitter i under lång tid och att patienterna kan välja hur intensivt de vill träna, säger Mats Hallgren, en av de ansvariga för studien och som får stöd av Hjärnfonden för sin forskning.

Depression är en av våra folksjukdomar

Depression är en vanlig folksjukdom och var tredje svensk drabbas någon gång av en depression så allvarlig att den kräver behandling. Den vanligaste behandlingen idag är antidepressiva läkemedel och psykoterapi. Men en del är tveksamma till att ta läkemedel på grund av de biverkningar som kan förekomma och för dem kan träning vara ett alternativ. Ytterligare ett argument för träning är att risken att dö av hjärtproblem är större hos deprimerade än hos den övriga befolkningen.

– Det unika med fysik aktivitet är att det förutom den positiva effekten på depressionen också minskar den risken , säger Mats Hallgren.

Nu kommer han tillsammans med  sina kollegor att studera vad det är som gör att träningen är effektiv, bland annat vill de se om den fysiska aktiviteten minskar inflammation i kroppen.

-Vi vill också undersöka om träning kan vara effektivt när det gäller psykotiska tillstånd. Jag vill också passa på att tacka Hjärnfonden och era givare för det forskningsbidrag jag fått under de senaste två åren, säger han.

En gåva från dig gör att forskningen om psykisk ohälsa kan fortsätta.