Jonas Persson, Uppsala universitet, har fått ett stipendium från Hjärnfonden 2017. Han undersöker om magnetisk stimulering av hjärnan kan användas för som behandling vid depression. Foto:Lars Nybom

Behandling med magnetisk stimulering av hjärnan kan ge glädjen tillbaka

Många patienter med schizofreni eller depression förlorar förmågan att njuta av och se fram emot glädjeämnen, ett symtom som kallas anhedoni. Det orsakar stort lidande för de som drabbas och många svarar inte på de sedvanliga behandlingar som finns idag. Därför vill Jonas Persson från Uppsala universitet, en av Hjärnfondens stipendiater 2017, undersöka om magnetisk stimulering av hjärnan kan vara en ny effektiv behandling.

-Magnetisk stimulering av hjärnan används i många länder för att behandla depression och vi vill testa om det kan användas på patienter med anhedoni. Med hjälp av avbildningstekniker vill vi lära oss mer om hur stimuleringen påverkar olika områden i hjärnan och de nätverk vi tror är drabbade, säger Jonas persson

Sedan tidigare vet forskarna att det är ett specifikt område i hjärnan (ACC) som har betydelse för anhedoni. Vid anhedoni råder en obalans mellan signalämnen som ökar nervcellernas aktivitet och de som bromsar nervcellerna i ACC. Det resulterar i att hjärnans belöningssystem påverkas på ett negativt sätt och patienten tappar förmågan att känna glädje.

Först i världen med att testa metoden på depression och schizofreni

Jonas Persson berättar att de är först i världen med att testa effekten av denna typ av magnetisk stimulering på anhedoni hos patienter med schizofreni eller depression. I studien kommer 80 personer att ingå, hälften med schizofreni och hälften med depression. En del av patienterna kommer att få en aktiv behandling och andra kommer att få skenbehandling, dvs en inaktiv behandling.

Före och efter behandlingen kommer hjärnorna hos patienterna att avbildas med PET och MR och effekten av behandlingen på symptom kommer att utvärderas. I den här studien kommer den magnetiska spolen som används att riktas så att det är ACC som stimuleras till skillnad från standardbehandling av depression med magnetstimulering.

-Trots att schizofreni och depression är två olika tillstånd delar de många symtom där anhedoni är centralt och ger stort lidande. Det är därför angeläget att förstå hur hjärnans kemi och kommunikationsbanor är förändrade vid detta symtom och hur dessa påverkas vid behandling med magnetisk stimulering, säger Jonas Persson.

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

  • kr

Dela sidan

Engagera dig redan idag