Ung deprimerad man ser ut genom fönstret Schizofreni drabbar mest yngre personer mellan 18 och 35 år.

World Schizofrenia Awareness day

Den 24 maj uppmärksammans schizofreni på många platser i världen. I Sverige har cirka 35 000 personer sjukdomen, 20 miljoner i hela världen.

Schizofreni är en kronisk och allvarlig psykiatrisk sjukdom som tillhör gruppen psykossjukdomar. Sjukdomen angriper det allra mest privata – känslolivet, personligheten, den kognitiva förmågan och minnet. Den som har schizofreni kan få hörselhallucinationer, vanföreställningar och förändrad verklighetsuppfattning.

Schizofreni drabbar ofta den unga människan, just när hon är på väg in i vuxenlivet. Det blir för många en livslång sjukdom där överdödligheten är stor. Livslängden är närmare 20 år kortare än för människor i genomsnitt.

Det finns idag mediciner som lindrar symtomen och kan ta bort rösterna och göra personen mindre misstänksam men det är en tredjedel av patienterna som inte blir bättre av de behandlingar som finns.

Den största riskfaktorn för att få schizofreni är ärftlighet. Forskning visar att flera gener bidrar till att öka risken för att insjukna.

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

  • kr

 

Dela sidan

Engagera dig redan idag