Internationella schizofrenidagen den 28 maj Schizofreni drabbar mest yngre personer mellan 18 och 35 år.

Internationella schizofrenidagen

I Sverige har cirka 35 000 personer schizofreni. Vi vet idag inte vad som ligger bakom sjukdomen och varför vissa personer blir sjuka men ärftlighet är en riskfaktor.

Schizofreni är en allvarlig psykiatrisk sjukdom som tillhör gruppen psykossjukdomar. Den som har schizofreni kan få hörselhallucinationer, vanföreställningar och förändrad verklighetsuppfattning. Varför vissa personer insjuknar i schizofreni är fortfarande oklart. Man vet dock att den största riskfaktorn är ärftlighet.

Så kan du stödja forskningen om schizofreni:

Vår älskade Krille

Vår älskade Krille - stöd insamlingen till schizofreniforskning”Vår älskade Krille har efter en tids sjukdom valt att avsluta sitt liv. Vill hedra minnet av älskade Krille genom att starta en insamling för forskning inom psykos/schizofreni. Vi har valt att begränsa detta till en diagnos vilken än idag är svårbegriplig. En fruktansvärd hjärnsjukdom som det finns för lite kunskap av. En sjukdom som för sällan uppmärksammas, där vård och omsorg har stora brister. Vi vet för lite. Vi vill veta hur man som anhörig kan hjälpa, och förstå. Vi vill ge resurser till forskningen.” Stöd insamlingen här.

Till minne av Dizak

Till minne av Dizak - stöd forskningen om schizofreni”Genom denna insamling vill vi hedra vår konstnärlige son Dizak, som dog alldeles för tidigt vid 23 års ålder. Han dog under en desperat kamp mot sina psykiska sjukdomar. Bilden är från en konst- och arkitekturresa i Barcelona med hans gymnasieklass, som jag fick nöjet att följa med på i maj 2016. Dizak tog studenten strax efter det. Han var då tre år äldre än de övriga och otroligt stolt över sin prestation.” Stöd insamlingen här.

 

 

Forskning om schizofreni

 

Funda Orhan, en av Hjärnfondens stipendiater, forskar om schizofreni. ”Mitt mål är att forskningsresultaten ska generera ny kunskap om orsaken bakom schizofreni och på så vis lyckas identifiera specifika mål för framtida läkemedelsbehandling” Läs mer här.

 

 

Jens Hjerling-Leffler

Jens Hjerling-Leffler och andra forskare har hittat hundratals gener som är kopplade till schizofreni, där var och en bidrar med en liten del till risken för att utveckla sjukdomen. Genetiken pekar på att vissa celltyper är mycket mer inblandade än andra. Det tycks finnas ett fåtal viktiga celltyper som bidrar till sjukdomen, vilka var och en har sitt ursprung i separata delar av hjärnan. Läs mer här

Här kan du läsa mer om schizofreni.

Dela sidan

Engagera dig redan idag