Hjärnfonden
Ge en gåva

Hjärnan skyddas mot många ämnen genom det som kallas blod-hjärnbarriären. Den här barriären beror på att de celler som bygger upp blodkärlen i hjärnan sitter väldigt tätt och inte släpper igenom vissa kemiska ämnen.

Kan en infektion eller inflammation i kroppen ha betydelse för sjukdomar i hjärnan?

Anders Blomqvist, professor på Linköpings universitet är en av de som fått ett forskningsbidrag från Hjärnfonden i år. Han forskar om hur inflammation och infektioner ute i kroppen påverkar hjärnan.
– Vi tror att inflammation i kroppen påverkar hjärnan och att det har betydelse för en mängd olika sjukdomstillstånd. Det är ganska vanligt att personer efter en långvarig infektion i kroppen får en depression.

Anders Blomqvist Foto: Sören Johansson, Linköpings universitet
Anders Blomqvist Foto: Sören Johansson, Linköpings universitet

– Inflammation tros också ha betydelse för flera sjukdomar i hjärnan som exempelvis Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Det är ett stort och aktivt forskningsområde, säger Anders Blomqvist

Han vill förstå i detalj hur det går till när de här inflammatoriska signalerna överförs till hjärnan och på det sättet bereda vägen för att hitta nya läkemedel som har färre biverkningar än de mediciner som används idag.

– De läkemedel mot inflammation som finns idag slår ganska brett och påverkar en mängd olika processer i kroppen och det är därför man kan få biverkningar såsom magsår, säger Anders Blomqvist.

Blod-hjärnbarriären skyddar hjärnan

Hjärnan skyddas mot många av de ämnen, sk cytokiner, som bildas av de vita blodkropparna när vi har en infektion eller inflammation i kroppen, genom det som kallas blod-hjärnbarriären. Den här barriären beror på att de celler som bygger upp blodkärlen i hjärnan sitter väldigt tätt och inte släpper igenom cytokinerna.

För ett antal år sedan visade Anders Blomqvist och hans kollegor att cytokinerna i stället gör att det bildas ett ämne, PGE2, i hjärnans blodkärl som signalerar till hjärnan att det pågår en inflammation och som gör att vi får feber, känner oss trötta och tappar aptiten.

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

Vill öka kunskapen om Multipel Skleros (MS)

Kunskapen om de här processerna kan bidra till att hitta nya vägar för behandling av inflammationsutlösta sjukdomssymptom och för att förstå utvecklingen av vissa psykiska sjukdomar och nervsjukdomar, som visats ha samband med inflammatoriska processer.

– Med hjälp av bidraget från Hjärnfonden kommer vi nu att undersöka vilken betydelse de här basala mekanismerna som vi har studerat kan ha för Multipel Skleros, MS. Jag kommer att rekrytera en forskare som har erfarenhet av försöksdjursmodeller av MS och tillsammans med den kunskap vi har hoppas vi det skall leda till att vi förstår mer om sjukdomen.

Relaterat

Tuva Malmström

Tuva fick MS som 18-åring

Från att ha varit en vanlig och aktiv 18-åring fick Tuva Malmström chockbeskedet att hon fått MS. Livet förändrades över en natt. Nu vill hon arbeta för att sprida kunskap om sjukdomen och samla in pengar till forskningen via sin insamling hos Hjärnfonden.
Markus Fahlström, forskare vi Uppsala universitet.

Blodflödet i hjärnan efter skador och sjukdomar

Hjärnfondens stipendiat Markus Fahlström strävar efter att förstå hur hjärnan kompenserar och försöker återställa sin funktion vid sjukdomar som framförallt påverkar blodflödet i hjärnan. Han utvecklar en matematisk modell för att studera cerebrovaskulär reserv, en parameter som reflekterar hjärnans förmåga att anpassa sitt blodflöde.
Josefine Särneholm genomgick en autolog blodstamcellstransplantation som behandling för sin MS.

Autolog blodstamcells-transplantation mot MS

För MS-patienter med återkommande skov kan autolog blodstamcellstransplantation vara en effektiv behandling. Josefine Särnholm fick MS 2019 och berättar om sin upplevelse av behandlingen.
En närbild på en forskare med handskar som jobbar med prover.

Ny forskning: Så utvecklas MS

Multipel skleros, MS, kännetecknas av inflammationshärdar i centrala nervsystemet. Nu har forskare kunnat visa på cellnivå hur inflammationshärdarna utvecklas. Studien är finansierad av Hjärnfonden.

Ny upptäckt ger hopp om att bekämpa svår MS

Forskare vid bland annat Karolinska Institutet har identifierat den första MS-genvarianten som kan kopplas till sjukdomens svårighetsgrad. Upptäckten öppnar upp för nya behandlingar.

Finns det ett samband mellan inflammation och depression?

Hur påverkar en inflammation de nervkretsar i hjärnan som styr om du mår bra eller dåligt? Det är fokus för David Engbloms forskning, en av de forskare som fått bidrag av Hjärnfonden i år.
shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta