Hanna Liderfelt blev sjukskriven av stress när hon startade en ny förskoleverksamhet. I uppstartsfasen behöll hon sin anställning som förskolechef, vilket innebar dubbelarbete under ett halvår.

Att arbetslivet gör starka människor sjuka är ett stort samhällsproblem

Hanna Liderfelt var ung och frisk och skulle förverkliga sina drömmar. Problemet var att drömmarna gjorde henne sjuk – av stress. Läs om varningssignalerna för utmattningssyndrom som är farliga att missa.

Jag har alltid varit nyfiken och driven: bott i olika länder, pluggat på flera platser och testat nya saker. Därför var det lätt att tacka ja när jag fick frågan av en gammal kollega om jag ville starta egen förskoleverksamhet. Det var ju en dröm! I uppstartsfasen behöll jag min anställning som förskolechef, vilket innebar att jag under ett halvår jobbade dubbelt.

Som nystartat företag gjorde vi allt, precis allt, själva. Jag axlade rollen som förskolechef, pedagog och ägare. Men redan när den efterlängtade öppningsdagen kom var jag helt slut. En bit in på den första terminen blev det tydligt att jag inte alls mådde bra.

Hanna Liderfelt blev sjukskriven av arbetsrelaterad stress.

Hanna Liderfelt blev sjukskriven av stress efter en tid av för stor arbetsbörda. Det har tagit lång tid att komma tillbaka och hon har gjort omprioriteringar i livet.

Jag sov oroligt och kollade mobilen mitt i natten: Har jag glömt något? Har någon förälder mejlat? Jag började samtidigt få katastroftankar, bli tankspridd och hade lätt att börja gråta. Trots att jag hade uppfyllt en dröm kände jag mig inte glad. Det fanns aldrig tid till återhämtning.

Då sökte jag till slut hjälp – och efter många om och men gick jag med på att bli sjukskriven på heltid. Det är inte lätt att sjukskriva sig som egenföretagare, i synnerhet inte när man brinner för sitt livsverk. I början ältade jag mest och hade mycket skuldkänslor, vändningen kom när jag började arbetsträna inom trädgård. Det var kortare dagar utan krav på prestation.

Att kunna stanna upp och ge sig själv tid ändrade mitt liv och jag är mycket tacksam för den möjligheten. Det ledde till att jag började en trädgårdsutbildning och därmed en helt ny bana. Jag har gjort omprioriteringar i mitt liv och sänkt kraven – det viktigaste är att jag mår bra. Det gör jag nu.

Det jag märker av mest från sjukdomstiden är vissa minnesproblem som hänger kvar. Att komma tillbaka tar verkligen tid. Och jag måste hela tiden vara noga med vila och att omge mig med rätt människor. Det är lätt att halka dit igen. Problemet är att samhället är så stressat.

Arbetsgivarna måste bli bättre på att ta hand om sin personal – och vården måste bli mindre inriktad på medicinering som ”quick fix”.

Hanna Liderfelt

Relaterat

Drabbad av utmattningssyndrom

Jessica gillade sitt jobb som produktionsledare. Hon var van vid ett högt tempo med tighta deadlines. Men det uppdrivna arbetstempot och långvariga stressen utan chans till tillräcklig återhämtning gjorde att kroppen till slut sa ifrån. Jessica sjukskrevs för utmattning 2014. Se samtalet mellan Jessica Bladh och Katarina Hultling på Hjärnans Dag och den efterföljande paneldiskussionen där också Ullakarin Nyberg och Martin Ingvar medverkade.

Hur påverkas hjärnan av långvarig stress?

Långvarig ohälsosam stress orsakar bestående förändringar på hjärnan. Studier har visat att lång tid efter en episod med utmattningssyndrom är kroppens förmåga att svara på stress inte återställd och risken för återinsjuknande kvarstår. Martin Ingvar är författar, debattör och professor i neurofysiologi och integrativ medicin på Karolinska Institutet. Se hans föreläsning från Hjärnans Dag 2018.

”Vi kan göra mycket mer för dem som får sitt liv förstört av utmattningssyndrom”

Utmattningssyndrom är ett gigantiskt folkhälsoproblem som kostar miljarder kronor varje år. Det handlar om en hjärnsjukdom som ger svåra följder för drabbade och för samhället. Marie Åsberg är professor och har forskat inom psykiatrin sedan 60-talet. Här förklarar hon varför hjärnforskningen behöver ditt stöd!

Tips på hur du kan undvika ohälsosam stress

Det här kan du göra för att minska den negativa effekten av stress.

Så ställs diagnosen utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom uppkommer efter en långvarig stressbelastning utan tillräcklig återhämtning. Det karaktäriseras av påtaglig brist på energi, sömnstörningar, koncentrations- och minnessvårigheter. Utmattningen påverkar personen såväl fysiskt som känslo- och tankemässigt. Här kan du läsa om socialstyrelsens kriterier för diagnosen.

8 varningssignaler på ohälsosam stress

Symtomen på ohälsosam stress kan komma smygande. Den drabbade kan ha fått många signaler under lång tid men valt att strunta i dem. Många fortsätter envist framåt utan att lyssna på när kroppen säger ifrån. Att uppmärksamma varningssignalerna är viktigt eftersom tidiga insatser kan förhindra allvarlig sjukdom.