”Varje krona vi satsar på psykisk ohälsa kan ge mångdubbelt tillbaka”

Mats Lekander är professor och hjärnforskare och ser enorma brister i vården av till exempel ångest, depression och stresstillstånd. Han är nu med och tar fram nya lovande behandlingsmetoder, som förhoppningsvis kan bidra till att minska de höga sjukskrivningstalen. Här berättar han själv om sin forskning.

Mats Lekander är professor och hjärnforskare.

Jag har forskat om hur hjärnan påverkas när vi är sjuka, och vår upplevda hälsa, ända sedan jag blev färdig psykolog för snart 30 år sedan. Idag är jag en del av ett stort forskningssamarbete som ska visa hur man kan förbättra behandlingen av psykisk ohälsa i primärvården.

Bakgrunden är förstås att vi i Sverige har stora problem med psykisk ohälsa och sjukskrivningar, inte minst vid olika stresstillstånd. Jämför vi med annan psykisk ohälsa, till exempel depression och ångest, så har vi mycket sämre kunskap om hur vi ska behandla den stressrelaterade ohälsan. Därför testar kliniker och forskare i primärvården nu nya behandlingsformer.

Vi håller som bäst på att sammanställa resultaten och det ser lovande ut. Vi kan nå tydliga förbättringar i mått på stress och utmattning – efter relativt kort behandling. Det är mycket intressant, eftersom det anses kunna ta väldigt lång tid att återhämta sig från stressrelaterad ohälsa.

Vårt mål är att få till effektivare och mer lättåtkomlig behandling, kanske via internet. Det känns jätteviktigt att vi lyckas, inte minst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det satsas alldeles för lite på att utveckla, erbjuda och följa upp nya behandlingar i Sverige. Egentligen är det en folkhälsoskandal av stora mått. Mer än en miljon svenskar i arbetsför ålder lider varje år av psykisk ohälsa. Vi skulle aldrig acceptera att få svaret ”tyvärr, vi har bara råd med en timmes kirurgi” – men så ser det ut i vården av stress, depression med mera.

Trots att siffror från andra länder visar att varje satsad krona, rätt använd, kan ge mångdubbelt tillbaka till samhället. Tänk dessutom på hur mycket ökad livskvalitet vi kan bidra med. Sjukdomstillstånd där hjärnans funktion är drabbad leder till mycket mer lidande än faktorer som arbetslöshet och fattigdom.

För att bli bättre på att förebygga och behandla psykisk ohälsa behöver vi forska mycket mer om hjärnans grundläggande funktioner. Min forskningsgrupps lovande resultat behöver också bekräftas och utvecklas. Dessutom behöver vi få fram ännu mer kunskap till politikerna för att få dem att agera. Din gåva till Hjärnfonden kan därför göra stor skillnad!

Relaterat

Människor folkmassa stress

Professor Marie Åsberg – Vi kan göra mycket mer för dem som får sitt liv förstört av utmattningssyndrom

Marie Åsberg är professor och har forskat inom psykiatrin sedan 60-talet. Här berättar hon om sin forskning. Jag ser att följderna av utmattningssyndrom kan vara invalidiserande. Människor får svåra kognitiva störningar, många förlorar till exempel förmågan att tänka klart när de behöver det som bäst. Till och med de allra enklaste besluten kan bli svåra. […]

Jakten på hjärnans stresscentrum

Stress i lagom dos är till och med nyttig för oss men när den pågår för länge blir den plötsligt farlig. Var går gränsen till ohälsosam stress och vad händer i hjärnans innerst kretsar när det slår över? För att ta reda på det kikar Tibor Harkany och hans forskargrupp på hur cellerna längst in i hypotalamus pratar med varandra. Lär vi oss förstå deras språk kommer vi närmare en lösning på gåtan om den växande diagnosen utmattningssyndrom.