Vårt öppna brev till Annika Strandhäll om den ohälsosamma stressen

Många har hörsammat Hjärnfondens kampanj om den farliga stressen. Filmen om ohälsosam stress som vi lanserade i februari har haft över 600 000 visningar och stresstestet där du kan testa om du är i riskzonen för att drabbas av utmattningssyndrom har fått över 69 000 sidvisningar. Det stora gensvaret visar att många känner igen sig i att vardagen har blivit för stressig och att tiden inte räcker till.

För vissa går stressen över till att bli o­hälsosam vilket leder till svårigheter att klara av studier och arbete. Långvarig ohälsosam stress kan i sin tur leda till utmattningssyndrom.  Att drabbas av ohälsosam stress kan upplevas stigmatiserande och det saknas ibland förståelse och kunskap bland allmänheten. Vi behöver därför öka kunskapen om den stressrelaterade ohälsan hos många fler grupper i samhället och vi behöver satsa mer på forskning.

Anna Hemlin, Generalsekreterare på Hjärnfonden postar vårt öppna brev till socialminister Annika Strandhäll

Vi kommer att arbeta långsiktigt med den här frågan. Vi fortsätter att synliggöra problemet och skapa engagemang, inte minst hos våra politiker. Här ovan ser du vårt öppna brev till socialminister Annika Strandhäll där vi bland annat berättar om alla som har engagerat sig i frågan, kommenterat och delat filmen på sociala medier. Vår strävan är att fortsätta dialogen med socialministern, men även med forskare och experter som kan dela med sig av sin kunskap och med dig som är drabbad eller engagerat dig på något vis.

Läs vårt öppna brev till socialministern här:

Genom att lyfta frågan och skapa debatt vill vi påverka politiker och beslutsfattare att arbeta för att minska den ohälsosamma stressen i samhället och förbättra livssituationen för individen.

Tack för att du fortsätter att engagerar dig!

frallan

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

Relaterat

Illustration av en hjärna

Stress och hjärnan

I vår hjärna finns runt 100 miljarder nervceller som är samman-kopplade i stora nätverk. Nervcellernas uppgift är att ta emot, bearbeta och skicka iväg signaler. För att hjärnan skall fungera krävs att kommunikationen mellan nervcellerna fungerar bra.

Vad händer i kroppen när vi stressar?

Stressreaktionen är en naturlig och livsviktig kroppslig reaktion. Den är gjord för att aktiveras under en kort stund. Därefter behöver kroppen vila och återhämta sig för att andra viktiga kroppsliga funktioner ska få utrymme.

8 varningssignaler på ohälsosam stress

Symtom på ohälsosam stress kan komma smygande och vara svåra att upptäcka. Den som drabbas kan ha fått varningssignaler under lång tid utan att förstå vad det är. Att uppmärksamma signalerna och söka hjälp är viktigt eftersom tidiga insatser kan förhindra att tillståndet blir allvarligare.

Mogen kvinna som ser orolig ut

När det är oroligt i omvärlden

Det är lätt att känna sig orolig på grund av det som sker i vår omvärld just nu. Här ger vi några råd om vad du kan göra för att ta hand om dig själv och andra. Det handlar bland annat om att var fysiskt aktiv, ha kontakt med andra och begränsa nyhetsflödet.

Fem män poserar i vinterkläder.

De skidar mot den farliga stressen

Fyra småbarnspappor som alla på olika sätt upplevt stressrelaterad ohälsa men som är gröngölingar i skidspåret. Nu siktar de på att ta sig igenom Vasaloppet den 27 februari – allt för forskningen om stress

Så kan du undvika ohälsosam stress

Oavsett om du jobbar hemifrån, på kontor eller i annan miljö är det oundvikligt att det blir stressiga perioder då och då. Men med rätt förberedelse och kunskap ser du till att minska den negativa effekten som stress kan innebära för den psykiska hälsan – på lång sikt.