Vårt öppna brev till Annika Strandhäll om den ohälsosamma stressen

Många har hörsammat Hjärnfondens kampanj om den farliga stressen. Filmen om ohälsosam stress som vi lanserade i februari har haft över 600 000 visningar och stresstestet där du kan testa om du är i riskzonen för att drabbas av utmattningssyndrom har fått över 69 000 sidvisningar. Det stora gensvaret visar att många känner igen sig i att vardagen har blivit för stressig och att tiden inte räcker till.

För vissa går stressen över till att bli o­hälsosam vilket leder till svårigheter att klara av studier och arbete. Långvarig ohälsosam stress kan i sin tur leda till utmattningssyndrom.  Att drabbas av ohälsosam stress kan upplevas stigmatiserande och det saknas ibland förståelse och kunskap bland allmänheten. Vi behöver därför öka kunskapen om den stressrelaterade ohälsan hos många fler grupper i samhället och vi behöver satsa mer på forskning.

Anna Hemlin, Generalsekreterare på Hjärnfonden postar vårt öppna brev till socialminister Annika Strandhäll

Vi kommer att arbeta långsiktigt med den här frågan. Vi fortsätter att synliggöra problemet och skapa engagemang, inte minst hos våra politiker. Här ovan ser du vårt öppna brev till socialminister Annika Strandhäll där vi bland annat berättar om alla som har engagerat sig i frågan, kommenterat och delat filmen på sociala medier. Vår strävan är att fortsätta dialogen med socialministern, men även med forskare och experter som kan dela med sig av sin kunskap och med dig som är drabbad eller engagerat dig på något vis.

Läs vårt öppna brev till socialministern här:

Genom att lyfta frågan och skapa debatt vill vi påverka politiker och beslutsfattare att arbeta för att minska den ohälsosamma stressen i samhället och förbättra livssituationen för individen.

Tack för att du fortsätter att engagerar dig!

frallan

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

  • kr

Dela sidan

Engagera dig redan idag