Hjärnfonden
Ge en gåva
Ung tjej och kille framför en bokhylla

168 ungdomar i åldern 0-24 år tog livet av sig förra året, varav 55 flickor och 113 pojkar.

En tredjedel av Sveriges regioner saknar handlingsplan för suicid

Regeringen antog en Nollvision för självmord 2008. Trots det saknar sju regioner en handlingsplan för suicid, det visar Folkhälsomyndighetens senaste rapport, som Hjärnfonden har granskat. Stockholm, Västra Götalandsregionen och Västerbotten är exempel på regioner som ännu inte har en handlingsplan.

– Att vara närstående till någon som begår självmord är bland det värsta som kan hända. Hjärnfonden är inte nöjd förrän alla regioner har en handlingsplan. Vi vet att dödstalen går att få ner med förebyggande insatser. Det faktiska arbetet med att förebygga suicid och implementera olika förebyggande insatser ska ske på regional nivå och i kommunerna. Att varje region har en plan och verkställer den är avgörande för att inte fler liv ska släckas, säger Anna Hemlin, generalsekreterare för Hjärnfonden.

Psykisk ohälsa är en av de enskilt starkaste riskfaktorerna för suicid. Ny statistik från Socialstyrelsen dödsorsaksregister för 2019 visar att antalet självmord fortfarande ligger på en för hög nivå. 168 ungdomar i åldern 0-24 år tog livet av sig förra året, varav 55 flickor och 113 pojkar.

Sju regioner saknar handlingsplan i Folkhälsomyndighetens kartläggning. Region Dalarna, Halland, Stockholm, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland och Västra Götalandsregionerna har fortfarande ingen handlingsplan eller liknande policydokument för att förebygga suicid.

– Nu måste alla regioner kraftsamla för att nå en Nollvisionen mot självmord och det är bråttom. I spåren av Covid-19 är vi oroliga för att depression, självmordstankar och missbruk ökar ytterligare. Regeringen behöver också verkligen ta tag i nollvisionen och styra upp arbetet med mycket mer nationell samordning, mer resurser för självmordsprevention och mer forskning, avslutar Anna Hemlin.

Bakgrund:
En ökning av antalet självmord i åldersgruppen 15-24 år har pågått i Sverige sedan 1994. Och Sverige sticker ut i Europa. Mellan 1997 och 2007 var trenderna med få undantag stabila eller nedåtgående i 21 av 30 länder i Europa. Bara i fyra av dessa länder, däribland Sverige, ser man en tendens till stigande självmordstal bland tonåringar i åldrarna 15 – 19 år. Sverige antog 2008 en nollvision mot självmord.

Källor: Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen

Relaterat

Ett porträtt på Henrik Wahlström som lider av Bipolär sjukdom.

Henrik Wahlström om bipolärdagen

“Okunskapen och fördomarna kring sjukdomen gör att de allra flesta som har den håller tyst om det. Det är det hög tid att ändra på!”
Ett nyckelhål där man ser att en person kikar igenom, vilket representerar bilden av svenskar som tittar genom titthålet för att se så att ingen granne befinner sig i trapphuset.

Ett hej till grannen kan betyda mer än du tror

Många svenskar besväras av ofrivillig ensamhet och isolering. Men forskning visar att ytliga och tillfälliga kontakter kan göra stor skillnad för vårt välmående.

Det handlar om livet – ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention  

I förra veckan presenterade 26 myndigheter ett förslag till en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention – Det handlar om livet. En unik satsning som Hjärnfonden helhjärtat står bakom.
En ung kvinna sitter ensam och stirrar ut genom ett fönster.

Så påverkas din hälsa av ensamhet

Alla kan uppleva ensamhet någon gång i livet – oavsett ålder, kön eller bakgrund. Ensamhet kan vara tung att bära och är den långvarig kan den påverka vår fysiska och psykiska hälsa negativt. 
En delad bild på Våga Prata-armband och ett porträtt på Marica Oscarsson som har en egen insamling till hjärnforskningen.

”Våga prata” – en insamling för psykisk ohälsa

På Hjärnfondens hemsida kan vem som helst starta en egen insamling. En av dem som gjort det är Marica Oscarsson. Här berättar hon själv om sitt engagemang för hjärnforskningen och varför hon startat en insamling.
Carl Sellgren Majkowitz

En hjärna i ett provrör – psykiatriforskning i framkant

Varför drabbas vissa människor av psykiatriska sjukdomar som schizofreni och bipolär sjukdom? Eller av diagnoser som ADHD och anorexia nervosa? Och varför svarar vissa patienter bra på mediciner medan andra inte gör det alls?
shaped face
Swisha en gåva till 90 112 55 eller engagera dig på
ett annat sätt.
Stöd forskningenStöd ossEgen insamlingStarta