Ung tjej och kille framför en bokhylla 168 ungdomar i åldern 0-24 år tog livet av sig förra året, varav 55 flickor och 113 pojkar.

En tredjedel av Sveriges regioner saknar handlingsplan för suicid

Regeringen antog en Nollvision för självmord 2008. Trots det saknar sju regioner en handlingsplan för suicid, det visar Folkhälsomyndighetens senaste rapport, som Hjärnfonden har granskat. Stockholm, Västra Götalandsregionen och Västerbotten är exempel på regioner som ännu inte har en handlingsplan.

– Att vara närstående till någon som begår självmord är bland det värsta som kan hända. Hjärnfonden är inte nöjd förrän alla regioner har en handlingsplan. Vi vet att dödstalen går att få ner med förebyggande insatser. Det faktiska arbetet med att förebygga suicid och implementera olika förebyggande insatser ska ske på regional nivå och i kommunerna. Att varje region har en plan och verkställer den är avgörande för att inte fler liv ska släckas, säger Anna Hemlin, generalsekreterare för Hjärnfonden.

Psykisk ohälsa är en av de enskilt starkaste riskfaktorerna för suicid. Ny statistik från Socialstyrelsen dödsorsaksregister för 2019 visar att antalet självmord fortfarande ligger på en för hög nivå. 168 ungdomar i åldern 0-24 år tog livet av sig förra året, varav 55 flickor och 113 pojkar.

Sju regioner saknar handlingsplan i Folkhälsomyndighetens kartläggning. Region Dalarna, Halland, Stockholm, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland och Västra Götalandsregionerna har fortfarande ingen handlingsplan eller liknande policydokument för att förebygga suicid.

– Nu måste alla regioner kraftsamla för att nå en Nollvisionen mot självmord och det är bråttom. I spåren av Covid-19 är vi oroliga för att depression, självmordstankar och missbruk ökar ytterligare. Regeringen behöver också verkligen ta tag i nollvisionen och styra upp arbetet med mycket mer nationell samordning, mer resurser för självmordsprevention och mer forskning, avslutar Anna Hemlin.

Bakgrund:
En ökning av antalet självmord i åldersgruppen 15-24 år har pågått i Sverige sedan 1994. Och Sverige sticker ut i Europa. Mellan 1997 och 2007 var trenderna med få undantag stabila eller nedåtgående i 21 av 30 länder i Europa. Bara i fyra av dessa länder, däribland Sverige, ser man en tendens till stigande självmordstal bland tonåringar i åldrarna 15 – 19 år. Sverige antog 2008 en nollvision mot självmord.

Källor: Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen

Relaterat

Carl Sellgren Majkowitz

En hjärna i ett provrör – psykiatriforskning i framkant

Varför drabbas vissa människor av psykiatriska sjukdomar som schizofreni och bipolär sjukdom? Eller av diagnoser som ADHD och anorexia nervosa? Och varför svarar vissa patienter bra på mediciner medan andra inte gör det alls?

10 september är det Suicidpreventiva dagen

År 2021 tog 1505* personer sitt liv, vilket innebär fyra människoliv om dagen. Det är viktigt att agera om du misstänker att någon i din närhet har tankar på att ta sitt liv. Det kan rädda liv.

Mogen kvinna som ser orolig ut

När det är oroligt i omvärlden

Det är lätt att känna sig orolig på grund av det som sker i vår omvärld just nu. Här ger vi några råd om vad du kan göra för att ta hand om dig själv och andra. Det handlar bland annat om att var fysiskt aktiv, ha kontakt med andra och begränsa nyhetsflödet.

Ung kvinna med långt hår och glasögon framför en grönskande buske.

Pluggandet tog över livet för Estelle

Känslan av att befinna sig i en grop. Att inte känna någon glädje. Där hamnade Estelle när prestationsångesten tog överhand. Tanken på att ständigt bli bättre och prestera mer blev viktigare än allt annat. Det tog mer tid från kompisar och familj och höll henne uppe sent på kvällarna. Tillslut återstod bara pluggandet och återhämtningen uteblev. Med det kom depressionen och till slut tystnaden – när hon slutade att prata.

Socialminister Lena Hallengren och Hjärnfondens generalsekreterare Anna Hemlin

Hjärnfonden uppvaktar socialminister Hallengren för samtal om självmord bland unga

Igår träffade Hjärnfondens generalsekreterare Anna Hemlin socialminister Lena Hallengren för att skynda på arbetet att nå den nollvision som regeringen antog för självmord 2008. Hjärnfonden vill se snabbare införande av åtgärder för unga och att frågan kommer högre upp på agendan. I mötet lämnande Hjärnfonden över drygt 16 500 namnunderskrifter som strömmat in under kampanjen ”upprop för nollvision”.

E-sportare samlar in pengar till unga med psykisk ohälsa

Under tre dygn ska e-sportarna Robert Stumsner och Oliver Edlund samla in pengar till förmån för Hjärnfonden Barn, en del av Hjärnfonden. Genom ett direktsänt datorspelsevent den 23-25 oktober kommer insamlingen äga rum till förmån för unga med psykisk ohälsa.