Henrik tittar på ett porträtt av sin Caroline som begick självmord för några år sedan Spela

Inga barn ska dö i självmord

För några år sedan begick Henriks dotter Caroline självmord, bara 17 år gammal.

– Som förälder är det ju det absolut värsta som kan hända. Det som blir kvar är en livslång sorg. 2008 antog regeringen ett beslut om att instifta en nollvision gällande självmord i Sverige. Ändå har antalet självmord bland unga inte minskat. Så får det inte gå till. Vi måste göra någonting nu, säger Henrik.

Vi vill påminna politikerna om den nollvision de antog 2008. Skriv på uppropet till socialminister Lena Hallengren. Vi vill att regeringen gör verklighet av nollvisionen och avsätter de resurser som krävs.

168* barn och unga dog i självmord 2019. Det borde vara självklart att prioritera barn och unga, men i dagsläget satsas det för lite resurser för att en nollvision ska vara möjlig.

Det behövs mer forskning, mer kunskap och fler insatser. Vi kan inte acceptera att barn dör.

*Källa: Socialstyrelsens dödsorsaksregister 2020-06-03.

15 procent utgjordes av skadehändelse med oklar avsikt,”osäkra självmord”.

Dela sidan

Engagera dig redan idag