Forskare tittar i ett mikroskop i labbet. I år delar Hjärnfonden ut stipendier till 10 forskare som nyligen avlagt doktorsexamen.

Hjärnfondens stipendiater 2021

Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd har beslutat att i år dela ut stipendier till 10 forskare som nyligen avlagt doktorsexamen. De kommer att kunna forska på heltid i två år om hjärnan och dess sjukdomar. Stipendiesumman är 300 000 kronor per år.

-Hjärnfondens utdelning av stipendier möjliggör att fler forskare kan bidra till att hitta nya metoder för att förebygga, upptäcka och behandla hjärnans ohälsa. Det ger hopp om nya framsteg och genombrott för alla som drabbats av till exempel Alzheimer, epilepsi, svår huvudvärk eller psykisk ohälsa, säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden.

Det är tack vare generösa gåvor och donationer som Hjärnfonden varje år kan dela ut stipendier med målsättningen att driva utvecklingen framåt inom något av hjärnforskningens område. För många forskare kan stipendiet vara en förutsättning för att kunna fortsätta med forskning och därmed bidra till att hitta nya sätt att upptäcka och behandla sjukdomar och skador på hjärnan och nervsystemet.

Stipendiater 2021:

Barde, Swapnali
Neuropeptiders transkriptoma landskap i den mänskliga hjärnan
Depression
Karolinska Institutet

Guterstam, Arvid
Ögonstrålehypotesen: Ny mekanism för social perception av andras uppmärksamhet
Barn- och ungdomshjärnan
Princeton University, USA

Hochgerner, Hannah
Mediala amygdalan: molekylära spår av social könsdimorfism
Hjärnans funktion
Technion – Israel Institute of Technology

Johansson, Yvonne
Hur kommunicerar enskilda nervtrådar mellan kortex och striatum?
Hjärnans funktion
Karolinska Institutet

Jonson, Maria
Analys av en ny universalmarkör för neurodegenerativa sjukdomar
Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, annan demens
Linköpings universitet

Leuzy, Antoine
Tau avbildning med PET i Alzheimers sjukdom
Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, annan demens
Lunds universitet

Matheson, Granville
Metodutveckling för PET-studier av depression
Depression
Karolinska Institutet

Smedfors, Gabriella
Psilocybin som profylaktisk behandling mot Hortons huvudvärk
Migrän, Horton och annan huvudvärk
Yale University, USA/Karolinska Institutet

Sveinsson, Olafur
Mortalitet vid epilepsi: dödsorsaker, riskfaktorer och potentiell prevention med
Epilepsi
Karolinska Institutet

Tiger, Mikael
PET-studier av serotonin 1B-receptorns roll vid behandling av depression
Depression
Karolinska Institutet

Postkodlotteriet

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

Relaterat

Hur hänger diet och psykisk ohälsa ihop?

Maximilian Tufvesson Alm, en av Hjärnfondens stipendiater, vill ta reda på hur mag-tarmkanalen kan påverka psykisk ohälsa genom ett hormon som produceras i tarmen. Han vill också förstå hur det påverkas av det vi äter.

Patricia Hägglund forskar vid Umeå universitet.

Patricia Hägglund vill göra det lättare för strokedrabbade att svälja

Runt hälften av de som drabbas av en stroke får problem med att svälja vilket ökar risken för undernäring och lunginflammation. Idag saknas en behandling som förbättrar sväljförmågan men det vill Patricia Hägglund, en av Hjärnfondens stipendiater, ändra på.

Elin Gruyters är en a Hjärnfondens stipendiater och forskar på Karolinska Institutet.

Elin Gruyters vill ringa in de processer i hjärnan som inte fungerar vid schizofreni

Schizofreni är en allvarlig folksjukdom som ca 35 000 svenskar har.  Elin Gruyters, en av Hjärnfondens stipendiater, vill förstå vad som ligger bakom sjukdomen.

Mikaela Ceder, en av Hjärnfondens stipendiater

Mikaela Ceder vill behandla smärta bättre

Att hitta och utvärdera nya behandlingsalternativ för kronisk smärta och nedsatt kognitiv funktion är fokus för Mikaela Ceders forskning. Hon är en av Hjärnfondens stipendiater.

Emelie Lind förbättrar hur man mäter syreförbrukning i hjärnan

Emelie Lind är en av Hjärnfondens stipendiater. Hennes forskning fokuserar på att utveckla mätningar av syreförbrukning i hjärnan med hjälp av magnetkamera.

Yiyi Yang studerar immuncellers roll vid Azheimers sjukdom

Yiyi Yang är en av Hjärnfondens stipendiater. Fokus för hennes forskning är Alzheimers sjukdom. Hon studerar vilken roll inflammation och immunceller har för sjukdomsprocessen.