Att vara fysiskt aktiv är positivt för den psykiska hälsan och särskilt viktigt för den som jobbar mycket hemifrån och inte rör sig så mycket som de brukar.

Ta hand om dig i coronatider – så här gör du

Att vara uppmärksam på sin och sina medarbetares psykiska hälsa är något som är extra viktigt under den pågående coronakrisen när många arbetar hemma. Är du redan drabbad av stress kan läget med social isolering bli en extra påfrestning och det är bra att veta hur du kan hjälpa dig själv att må bra. Vi bad Hélène Hallström vid Capio Centrum för smärta och utmattning i Stockholm om hennes bästa tips.

Begränsa mediekonsumtionen

Hélène Hallström är fysioterapeut och arbetar med rehabilitering av patienter med utmattningssyndrom. Hennes första tips handlar om mediekonsumtion:
— Begränsa mängden hotfull information som du tar till dig. Läs inte ständigt vad tidningarna skriver eller vad vänner och kollegor delar på sociala medier, utan bestäm att du tar in begränsad information, till exempel max två gånger om dagen.

 Var aktiv

De flesta människor känner oro just nu, för sig själva, för kollegor, anhöriga eller för samhällsutvecklingen. Man kan inte bli av med den, menar Hélène, men man kan lära sig hur den ska hanteras. När man blir orolig aktiveras kroppens skyddssystem som säger åt oss att fly eller slåss, men om man är aktiv och gör saker så minskar oron.
— Det gäller att skaffa sig strategier. Du måste acceptera att du inte kan lösa coronakrisen, men det finns många saker som du kan göra för att må bättre. Att vara fysiskt aktiv är positivt för den psykiska hälsan och särskilt viktigt för den som jobbar mycket hemifrån och inte rör sig så mycket som de brukar. Sätt på musik och dansa, gå ut på en promenad, leta rätt på ett utegym, lek med husdjur eller barn, gå i trappor, utmana medarbetarna i en stegtävling. Fysisk aktivitet lindrar oron och ger lugn i både kroppen och knoppen.

Rutiner för återhämtning

I ett krisläge gäller det också att upprätthålla rutiner så gott det går.
— Att vidmakthålla ordning och reda är bra för oss alla. Följ dina vanliga arbetstider om du har ett jobb, gå upp samma tid som vanligt och sätt en tydlig gräns mellan arbete och fritid. Ät regelbundna måltider och försök hålla dina sovtider, även de stunder när du fastnat med mejlen i knäet.

Umgås – på det sätt det går

Hélène Hallström lyfter också fram vikten av att ge plats för återhämtning och socialt umgänge.
— Försök umgås med vänner och kollegor på de sätt som fungerar, via telefon, dator eller promenader. Håll speciellt igång de kontakter som ger energi och trygghet. Du kanske inte ska ha kontakt med en väninna som är hysteriskt orolig just nu. Om du lever i en familj, se till att sitta nära varandra, med dem som du får göra det med. Vi behöver alla närhet. Att återhämta sig kan också handla om att hitta en stund av ro i vardagen; att titta på ett träd, dra några djupa andetag eller ta en paus och göra några mjuka rörelseövningar.

Dela sidan

Engagera dig redan idag