Kvinna i samtal med psykolog Det behövs bättre behandlingsmetoder av psykisk ohälsa inom primärvården.

”Vi måste satsa mer på forskning om psykisk ohälsa”

Mats Lekander, professor och hjärnforskare, ser enorma möjligheter med forskningen när det gäller ångest, depression och stresstillstånd. Han är med och tar fram nya lovande behandlingsmetoder, som förhoppningsvis kan bidra till att minska de höga sjukskrivningstalen när det gäller psykisk ohälsa.

I snart trettio år har Mats Lekander forskat om vår upplevda hälsa och hur hjärnan påverkas när vi är sjuka. Idag deltar han i ett stort forskningssamarbete som ska visa hur man kan förbättra behandlingen av psykisk ohälsa i primärvården.

Nya behandlingsformer

Bakgrunden är att vi i Sverige har stora problem med psykisk ohälsa och sjukskrivningar, inte minst vid olika stresstillstånd. Jämför vi med annan psykisk ohälsa, till exempel depression och ångest, så har vi mycket sämre kunskap om hur vi ska behandla den stressrelaterade ohälsan. Därför testar kliniker och forskare i primärvården nu nya behandlingsformer.

Det önskvärda målet är att få till effektivare och mer lättåtkomlig behandling för psykisk ohälsa, kanske via internet. Mats Lekander berättar att det känns jätteviktigt att lyckas, inte minst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, eftersom det idag satsas alldeles för lite på att utveckla, erbjuda och följa upp nya behandlingar i Sverige. Han går så långt som att mena att det är en folkhälsoskandal av stora mått.

-Mer än en miljon svenskar i arbetsför ålder lider varje år av psykisk ohälsa, säger Mats Lekander. Vi skulle aldrig acceptera att få svaret ”tyvärr, vi har bara råd med en timmes kirurgi” – men så ser det ut i vården av stress, depression med mera.

Lovande resultat

De första resultaten ser lovande ut.

-Vi kan nå tydliga förbättringar i mått på stress och utmattning – efter relativt kort behandling. Det är mycket intressant, eftersom det anses kunna ta väldigt lång tid att återhämta sig från stressrelaterad ohälsa.

För att bli bättre på att förebygga och behandla psykisk ohälsa behövs mer forskning om hjärnans grundläggande funktioner. Mats Lekanders forskningsgrupps lovande resultat behöver också bekräftas och utvecklas för att de ska kunna föra fram den kunskapen till politikerna och få dem att agera.

Läs mer om Mats Lekanders forskning här

 

Dela sidan

Engagera dig redan idag