Hjärnfonden
Ge en gåva
Barn springer till förmån för Barnhjärnfonden och hjärnforskningen.

Barn springer för forskningen om barnhjärnan

Den 7 maj kommer skolelever från 415 grundskolor i Sverige springa Team Rynkeby Skolloppet. Det är ett motions- och välgörenhetslopp till förmån för Hjärnfonden Barn och hjärnforskningen. Varje år drabbas tusentals svenska barn av någon form av hjärnsjukdom eller hjärnskada, ibland så svåra att livet inte går att rädda. Idag vet vi för lite om barnhjärnan och det behövs mer forskning och kunskap.

Team Rynkeby – God Morgon Skolloppet är ett motions- och välgörenhetslopp, där skolelever från hela Norden springer till förmån för barn med allvarliga sjukdomar. Från 2020 går stödet från Skolloppet i Sverige till Hjärnfonden Barn, en del av Hjärnfonden. Förra året sprang över 125 000 barn välgörenhetsloppet och samlade in 5,6 miljoner kronor till forskningen om barnhjärnan.

– Vi är så oerhört tacksamma över alla skolbarn som engagerar sig för att bidra till hjärnforskningen. Den pågående pandemin har varit tuff för många barn och unga. De som redan mår dåligt blir mer sårbara av pandemin. Det finns risk för att dess följdverkningar kommer göra att ännu fler unga söker vård på grund av psykisk ohälsa. säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden

Barndomen är den period i livet då våra hjärnor är som mest formbara och sårbara. Barnforskning innebär att man måste ta speciell hänsyn till olika utvecklingsfaser. Barn drabbas även av andra sjukdomar än vuxna, uppvisar andra symtom och behöver därför specifik behandling. Barn är inte små vuxna.

– Året har också slagit extra hårt på alla de barn som redan innan pandemin hade svårt med förändringar och nya rutiner. Vi vet att barn med exempelvis ADHD och Aspergers syndrom mår bra av struktur, det slår hårdare när strukturer faller och blir extra utmanande för de barnen, säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden

Sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan kan antingen vara medfödda eller förvärvade. Epilepsi, ätstörningar, Downs syndrom, narkolepsi, psykisk ohälsa, autismspektrumtillsånd, ADHD och hjärnskador som uppstått vid fall eller våld, kognitiva utmaningar som många unga får efter tuff cancerbehandling är exempel på diagnoser som förändrar livet för många barn och deras familjer.

– Vi fick ett helt fantastiskt resultat i fjol, särskilt med tanke på rådande situation i världen. I en tid där det finns mycket oro, påverkas inte minst barnen. Till följd av covid-19 spenderar allt fler barn mycket tid i avskildhet och risken för ångest och oro ökar markant. Vi tog ett aktivt beslut att genomföra arrangemanget trots svåra tider, just för att lyfta frågor om barnhjärnan, ångest, oro, depression, funktionsnedsättningar och andra allvarliga hjärnsjukdomar i klassrummen. Det är så viktigt att inte glömma bort de tusentals barn som lider av hjärnans ohälsa, som i många fall mår ännu sämre under rådande världsläge, säger Paul Chronqvist Svensson Country Manager för Team Rynkeby Sverige

– Det är fruktansvärt att den vanligaste dödsorsaken bland barn idag är självmord. Inget barn ska behöva känna att döden är sista vägen ut. De här pengarna kommer att göra stor nytta för Hjärnfonden Barns fortsatta arbete, fortsätter Paul Chronqvist Svensson.

Var med i kampen och stöd den livsviktiga barnhjärnforskningen

Elever som deltar i Skolloppet kan välja att ingå i ett mikrosponsoravtal med familj, vänner och lokala företag, som uppmanas skänka ett mindre belopp per varv eller kilometer som den enskilda eleven springer i samband med Skolloppet. Pengarna betalas in till Team Rynkeby Fonden, som därefter donerar alla insamlade medel till Hjärnfonden Barn och forskningen om barnhjärnan. Med anledning av pågående pandemi kan skolorna välja att springa i mindre grupper under vecka 19.

shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta