Ett äldre pr står ute och mannen håller om kvinnan Ett nytt läkemedel mot Alzheimer har godkänts i USA. Det ger hopp åt de som har sjukdomen.

Nytt läkemedel mot Alzheimer har godkänts

På måndagen godkände den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för första gången ett läkemedel som bromsar Alzheimers sjukdom.  Aduhelm, som det nya medlet heter, är en antikropp, aducanumab, som reducerar mängden av de giftiga amyloida plack som ansamlas i hjärnan hos den som har Alzheimer.

Det är det första läkemedel som godkänts av FDA mot Alzheimer sedan 2003 och det första som angriper den underliggande sjukdomsprocessen och inte bara symtomen. Godkännandet kommer efter många års forskning och ger hopp till alla som är drabbade av sjukdomen.

Aduhelm godkändes med förbehållet att Biogen, som tagit fram antikroppen, måste göra ytterligare kliniska studier för att visa att medlet har effekt på kognitiva funktioner som ex minne och planeringsförmåga. Om det inte går att bevisa den kliniska nyttan kan FDA dra tillbaka preparatet.

Snabbgodkännande

Godkännandet skedde genom en sk ”accelerated approval”, ett snabbgodkännande som FDA använder för att tidigt kunna godkänna behandlingar mot allvarliga, livshotande sjukdomar trots att det fortfarande behövs mer forskning om läkemedlets effekter.

I det här fallet var det antikroppens förmåga att minska mängden plack i hjärnan på patienter som gjorde att FDA godkände den, man menar att kopplingen mellan ansamling av plack i hjärnan och Alzheimer är stark och att minskningen av plack rimligen borde ge en klinisk nytta. Amyloida plack och ansamling av trådlika nystan av proteinet tau är sjukliga förändringar i hjärnan som karakteriserar sjukdomen och resulterar i att nervceller dör.

Krokig väg

Aducanumab har genomgått kliniska fas III studier och har testats på patienter med mild kognitiv svikt och tidig Alzheimers sjukdom. Vägen till godkännande har inte varit spikrak. Våren 2019 stoppades fas III studier i förtid då en klinisk effekt inte kunde påvisas. När företaget senare gjorde ytterligare analyser av data observerade man att en undergrupp av patienter som fått läkemedlet förutom att ha en reducerad mängd plack också hade en minskad försämring av kognitiva funktioner som minne, orienteringsförmåga och språk.

Baserat på resultaten beslutade företaget att göra en ansökan om godkännande hos FDA. Läkemedlet är ännu inte godkänt i Europa eller Sverige.

Många frågor om Alzheimer kvarstår

Det kvarstår fortfarande många frågor när det gäller Alzheimers sjukdom och det är oklart om det nya läkemedlet kommer att vara effektivt på alla patienter med sjukdomen. Det har t ex inte testats på patienter som har kommit längre i sjukdomsprocessen.

Men det är en viktig milstolpe i kampen mot en dödlig sjukdom som orsakar stort lidande för både den som är drabbad och anhöriga.

Relaterat

Grafik för webbinariet Rethinking Alzheimer’s disease.

Webbinarium om Alzheimers sjukdom

Är Sverige redo för nya sätt att behandla Alzheimers sjukdom? Välkommen att anmäla dig till webbinariet ‘Rethinking Alzheimer’s disease’ – om morgondagens behandling av Alzheimers sjukdom i Sverige.

Nytt läkemedel mot Alzheimers sjukdom har godkänts i USA

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA meddelade den 6 januari att antikroppen lecanemab snabbgodkänts för behandling av mild Alzheimers sjukdom. Godkännandet är ett forskningsgenombrott som ger hopp för hundratusentals Alzheimerdrabbade och deras närstående.

Cecilia Hansen och hennes sambo Kerry

”Det är fruktansvärt att tänka på att jag ska lämna min sambo och alla mina djur”

Cecilia Hansen fick diagnosen Alzheimers sjukdom bara 56 år gammal. Här berättar hon om hur hela livet vändes upp och ned – och varför hjärnforskningen behöver ditt stöd.

Ett nytt sätt att angripa Alzheimergåtan

Alzheimers sjukdom är mycket komplex, eftersom många olika system i hjärnan är involverade. Nu riktar allt fler forskare blicken mot inflammationens roll. I frontlinjen finns professor Marianne Schultzberg – som hoppas hitta en ny Alzheimerbehandling. Här berättar hon mer och ber om ditt stöd.

Kajsa Danielsson

Alzheimers sjukdom lämnar ingen oberörd

Demenssjukdomar blir en allt större utmaning för vården. Det märker Kajsa Danielsson av i sitt jobb som undersköterska. När hennes mamma drabbades av Alzheimer insåg Kajsa också fullt ut vilken hemsk anhörigsjukdom det är. Därför ber hon nu om ditt stöd till hjärnforskningen.

Dag Sehlin, docent i neurobiologi vid Uppsala universitet

Han bygger vidare på lovande Alzheimerbehandling

Flera av dagens mest lovande läkemedelskandidater mot Alzheimers sjukdom bygger på antikroppar. Dag Sehlin, docent i neurobiologi, arbetar nu med den andra generationens antikroppsterapier. Här berättar han mer.