Anna Hemli, generalsekreterare, Hjärnfonden

Din gåva gör skillnad!

Stort tack för att du är med oss i kampen för de människor som lever med sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hjärnan. Glädjande nog är det allt fler som, i likhet med dig, ser att hjärnforskningen behöver bättre resurser. Tack vare det kunde vi i fjol dela ut mer än 125 miljoner kronor till svensk hjärnforskning. Det ska du känna dig stolt över!

Med din hjälp kunde vi under 2021 ge stöd till en lång rad spännande forskningsprojekt. Några exempel är utveckling av artificiell intelligens för att hitta orsaken till Parkinsons sjukdom, kartläggning av en viss celltyp i hjärnan som tycks vara viktig vid återhämtningen efter stroke och banbrytande experiment med nästa generations proteinläkemedel mot Alzheimers sjukdom.

Utan stödet från Hjärnfondens givare skulle en hel del av Sveriges hjärnforskning stanna av. Det får inte hända. Tvärtom behövs det mer hjärnforskning, eftersom hjärnans ohälsa har ett mycket högt pris – både för de familjer som drabbas och för hela samhället. Utmaningarna är enorma, runt 100 000 svenskar lider av  Alzheimers sjukdom, var 20:e minut drabbas någon i Sverige av stroke – var fjärde överlever inte och tusentals lider av psykisk ohälsa.

Att sprida den här typen av fakta och hjälpa beslutsfattare att ta till sig nya kunskaper är också viktiga uppgifter för Hjärnfonden. Vi har stor trovärdighet och tillgång till ledande expertis.

För att nå ut till ännu fler kommer vi under våren att förnya Hjärnfondens utseende. Jag hoppas att du kommer att tycka om det – håll gärna utkik på webben, i sociala medier och i brevlådan. Oavsett hur Hjärnfonden ser ut så är stödet till hjärnforskningen alltid vår högsta prioritet.

Dina gåvor gör stor skillnad även i år. Det garanteras inte minst av vår Vetenskapliga nämnd, det expertorgan som väljer ut vilken hjärnforskning som ska få ekonomiskt stöd.
Jag hoppas att du vill fortsätta vara med oss, eftersom bristen på resurser fortfarande är ett stort problem. Ett viktigt mål för året är att vi ska kunna ge fler av våra mest framgångsrika hjärnforskare mer långsiktiga bidrag, så de slipper lägga så mycket värdefull tid på att söka pengar. Kontinuitet är avgörande för nya framsteg. Därför ber jag dig att inleda det nya året med en gåva till hjärnforskningen!

Varma hälsningar
Anna Hemlin
Generalsekreterare, Hjärnfonden

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

Relaterat

3D-bild av de neurosensoriska elementen i en mussnäcka strax efter födseln (nervceller i centrum och hårceller i periferin, med neuronfibrer som ansluter till dem). Foto: Csaba Ádori

Nervceller specialiserade på att koda ljud uppstår innan födseln

I hörselsnäckan finns olika typer av nervceller som är nödvändiga för att koda olika ljudegenskaper och föra dem vidare till hjärnan.

Du gör livsviktig hjärnforskning möjlig!

I fjol kunde Hjärnfonden ge stöd till 100 lovande forskningsprojekt. Nu börjar det bli dags för årets beslut om forskningsbidrag – på ungefär 100 miljoner kronor. Därför vill vår ordförande, Peter Thelin, tacka dig och berätta hur viktiga dina gåvor är.

Tre generationer kvinnor, mormor, mamma och dotter.

Mors dag den 29 maj

På mors dag vill vi hylla och uppmärksamma alla mammor. Visste du att en del av hjärnans diagnoser är vanligare hos kvinnor? Vi har listat några här nedan. Med en gåva så bidrar du till hjärnforskningen och att fler mammor får vara friska längre.

Behovet av nya forskningsgenombrott ökar för varje dag

I dag är vården och omsorgen under hård press. Samtidigt blir Sveriges befolkning allt äldre. Några av samhällets största utmaningar är därför sjukdomar som Alzheimer, stroke och Parkinson. Lösningen är mer hjärnforskning. Professor Cecilia Lundberg, ordförande i vår Vetenskapliga nämnd, berättar mer – och ber om ditt fortsatta stöd.

Lars Olson, en av Hjärnfondens grundare och professor i neurobiologi på Karolinska Institutet.

De här Nobelprisen angår oss alla

Två av fjolårets Nobelpris har betydelse för hjärnforskningen – och därmed för var och en av oss. Professor Lars Olson, som själv har suttit i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet, berättar mer.

Lars Olson, professor i neurobiologi och en av Hjärnfondens grundare

Så länge det finns hjärnforskning finns det hopp

Tycker du också att hjärnforskningen är både viktig och otroligt spännande? Läs då vad professor Lars Olson har att berätta. Han har arbetat som hjärnforskare i snart 60 år och var med och grundade Hjärnfonden. Läs om möjligheter, utmaningar och hur stor skillnad du gör.