Hjärnfonden
Ge en gåva
Anna Hemli, generalsekreterare, Hjärnfonden

Din gåva gör skillnad!

Stort tack för att du är med oss i kampen för de människor som lever med sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hjärnan. Glädjande nog är det allt fler som, i likhet med dig, ser att hjärnforskningen behöver bättre resurser. Tack vare det kunde vi i fjol dela ut mer än 125 miljoner kronor till svensk hjärnforskning. Det ska du känna dig stolt över!

Med din hjälp kunde vi under 2021 ge stöd till en lång rad spännande forskningsprojekt. Några exempel är utveckling av artificiell intelligens för att hitta orsaken till Parkinsons sjukdom, kartläggning av en viss celltyp i hjärnan som tycks vara viktig vid återhämtningen efter stroke och banbrytande experiment med nästa generations proteinläkemedel mot Alzheimers sjukdom.

Utan stödet från Hjärnfondens givare skulle en hel del av Sveriges hjärnforskning stanna av. Det får inte hända. Tvärtom behövs det mer hjärnforskning, eftersom hjärnans ohälsa har ett mycket högt pris – både för de familjer som drabbas och för hela samhället. Utmaningarna är enorma, runt 100 000 svenskar lider av  Alzheimers sjukdom, var 20:e minut drabbas någon i Sverige av stroke – var fjärde överlever inte och tusentals lider av psykisk ohälsa.

Att sprida den här typen av fakta och hjälpa beslutsfattare att ta till sig nya kunskaper är också viktiga uppgifter för Hjärnfonden. Vi har stor trovärdighet och tillgång till ledande expertis.

För att nå ut till ännu fler kommer vi under våren att förnya Hjärnfondens utseende. Jag hoppas att du kommer att tycka om det – håll gärna utkik på webben, i sociala medier och i brevlådan. Oavsett hur Hjärnfonden ser ut så är stödet till hjärnforskningen alltid vår högsta prioritet.

Dina gåvor gör stor skillnad även i år. Det garanteras inte minst av vår Vetenskapliga nämnd, det expertorgan som väljer ut vilken hjärnforskning som ska få ekonomiskt stöd.
Jag hoppas att du vill fortsätta vara med oss, eftersom bristen på resurser fortfarande är ett stort problem. Ett viktigt mål för året är att vi ska kunna ge fler av våra mest framgångsrika hjärnforskare mer långsiktiga bidrag, så de slipper lägga så mycket värdefull tid på att söka pengar. Kontinuitet är avgörande för nya framsteg. Därför ber jag dig att inleda det nya året med en gåva till hjärnforskningen!

Varma hälsningar
Anna Hemlin
Generalsekreterare, Hjärnfonden

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta