Hjärnfonden
Ge en gåva
Anna Hemlin, Hjärnfondens generalsekreterare.

Kära Hjärnfonden-vän!

Året lider mot sitt slut och Hjärnfondens generalsekreterare Anna Hemlin skickar en hälsning där hon berättar om behovet av stöd till svensk hjärnforskning.

I dag beräknas 100 000 svenskar lida av Alzheimer och 20 000 av Parkinson. Var tjugonde minut drabbas någon i vårt land av stroke. Nästan en tredjedel av befolkningen kommer någon gång att drabbas av depression. Jag kan fortsätta, men du har nog redan förstått poängen – att hjärnans sjukdomar leder till ett både stort och utbrett lidande. Därför hoppas jag att du vill ge en julgåva till hjärnforskningen.

Utan generösa människor som du hade en hel del viktig hjärnforskning inte blivit av. Statens bidrag räcker nämligen inte till. I skrivande stund får över hundra forskningsprojekt ekonomiskt stöd från Hjärnfonden. Några exempel är arbetet med andra generationens antikroppsläkemedel mot Alzheimer, artificiell intelligens i kampen mot Parkinson och läkemedel som kan förbättra återhämtningen efter stroke.

Under åren har jag självklart träffat många av de forskare som har fått stöd från Hjärnfonden. Det är påfallande ofta de säger att finansieringen från oss har varit avgörande – för att våga testa en ny idé, för att kunna rekrytera spetskompetens eller för att ha råd med avancerad teknik. Det blir knappast tydligare än så hur stor skillnad du gör.

Tänk också på att det hela tiden sker olika framsteg. Vi har kommit ett steg närmare att svenska Alzheimerpatienter ska kunna få bromsmediciner. Nyligen gjordes Sveriges första stamcellstransplantation för att behandla Parkinson. Och en av landets främsta ALS-forskare tror att en första behandling kan bli verklighet inom några år.

Nu behöver hjärnforskningen nå nya genombrott och därför ber jag dig att fortsätta bidra. Ditt stöd innebär att fler människor kan leva mer – och längre. Kanske gäller det någon i din närhet? Vem som helst kan ju drabbas av hjärnans sjukdomar.

Varmt tack! God Jul och Gott Nytt År,
Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden

shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta