Hjärnfonden
Ge en gåva
Magnetisk resonanstomografi (MRI) av en hjärna.

Sex miljoner till framtidens hjärnforskare

Hjärnfonden delar ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare i början av sina akademiska karriärer.

– Stipendierna är en viktig start på vägen mot att utvecklas till att bli en självständig forskare. De ger en bekräftelse, ett stöd och skapar förtroende för att stipendiaten kunna vidareutveckla sin kompetens inom den neurovetenskaplig forskningen, säger Cecilia Lundberg, ordförande i Hjärnfondens vetenskapliga nämnd.

Totalt delar Hjärnfonden ut sex miljoner kronor till tio forskare som nyligen avlagt sin doktorsexamen inom neuroområdet. Stipendierna kan delas ut tack vare Postkodlotteriet och deras lottköpare. Summan uppgår till 300 000 kronor per år och beviljas på två år.

–  Hjärnforskning som sker i dag lägger grunden för framtidens forskningsgenombrott. På samma sätt hoppas vi att framtidens betydande hjärnforskare ska kunna ta avstamp i våra postdoktorala stipendier, säger Anna Hemlin, Hjärnfondens generalsekreterare.

Det är Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd som beslutar vilka som får stiftelsens postdoktorala stipendium. För många forskare är stipendiet en möjlighet att kunna fortsätta med forskning efter disputation. Flera av tidigare stipendiater har etablerat egna forskargrupper och fått professurer inom svenska lärosäten.

Årets stipendiater arbetar med projekt inom bland annat Alzheimers sjukdom, autism, Parkinsons sjukdom och hjärntumör. Inom kort kommer du att kunna läsa mer om varje projekt på Hjärnfondens hemsida.

Stipendiater 2024:

Tomas Vikner
4D flow MRI för cerebrospinalvätskeflöden i Alzheimers sjukdom
Alzheimers sjukdom
Umeå universitet

Cecilia Mörman
Implementering av Tau-kondensatbildning i hjärnan vid Alzheimers sjukdom
Alzheimers sjukdom
Karolinska institutet

Darko Sarovic
Hyperscanning vid autism
Autism
Göteborgs universitet

Wenjing Kang
Rymdkorssamtal mellan långa och korta neuronala gener medierade av RNAs
Hjärnan
Karolinska institutet

Granit Kastrati
Directionality in the flow of information in children and adolescents
Hjärnan
Karolinska institutet

Xin Li
Koppling av lokal mikroarkitektur till hela hjärnans konnektom vid åldrande
Hjärnan
Karolinska institutet

Mattias Andréasson
Fintrådsneuropati vid Parkinsons sjukdom och atypisk parkinsonism
Parkinsons sjukdom
Karolinska institutet

Letian Zhang
Dechiffrera det epigenetiska landskapet i mänsklig fostrets hjärnutveckling
Hjärntumör
Stockholms universitet

Markus Fahlström
Modellering av cerebrovaskulär reserv under läkemedelsbaserad provokation
Hjärnan
Uppsala universitet

Jenny Larsson
Mortalitet, incidens och biomarkörer för prediktion av långsam,ostadig gång
Hjärnan
Umeå universitet

Fördelning per lärosäte

  • Karolinska Institutet: 3 000 000 kr
  • Umeå universitet: 1 200 000 kr
  • Göteborgs universitet: 600 000 kr
  • Stockholms universitet: 600 000 kr
  • Uppsala universitet: 600 000 kr
shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta