Att leva med MS

I flera år förnekade Eva Helmersson att hon drabbats av den svåra hjärnsjukdomen MS. Idag behandlas hon med effektiva bromsmediciner vilket gör att hon kan leva så gott som symtomfritt.

Eva Helmersson hade en lovande karriär som stå upp-komiker både hemma i Sverige och utomlands när hon drabbades av den svåra neurologiska sjukdomen multipel skleros.

I flera år förträngde hon sin sjukdom. Hon skylle synnervsinflamationen och andra besvär på stress. Så höll hon på i sex år tills symtomen blev så svåra att hon inte längre kunde blunda för dem. År 2000 kom vändpunkten.

MS är en obotlig neurologisk sjukdom som angriper centrala nervsystemet i hjärnan och ryggmärgen. MS ger återkommande inflammationer som angriper isoleringsskiktet runt nervtrådarna. Detta gör att impulserna i nerverna inte leds fram på normalt sätt. I de flesta fall leder den till rörelsehindrande handikapp. Ibland med komplikationer som leder till döden.

MS går ofta i skov vilket betyder att man kan leva i många år helt utan besvär innan nästa skov bryter ut. Eva har haft åtta skov och lika många återhämtanden. Idag arbetar hon som föreläsare och levnadskonsult och lever med sin familj ute på Ingarö i Stockholm. Effektiva bromsmediciner gör att Eva idag mår bra.

– Jag har varit svårt sjuk, legat på sjukhus, men alltid återhämtat mig. Idag känner jag mig frisk, lever ett friskt liv och har nästan inga restsymtom.

För ett par år sedan kom Eva ut med en bok som handlar om att känna sig frisk trots att man är sjuk. Boken heter Stå upp, sitt ner, gå vidare. Berättelsen har hon baserat på sin egen MS-sjukdom.

– Jag tror att många av oss med obotliga sjukdomar går igenom ungefär samma saker eller i alla fall liknande processer. Jag hoppas kunna inspirera dig och ge dig lust och hopp om framtiden oavsett vad du drabbats av.

Man vet inte vad MS beror på och fortfarande går det inte att bota sjukdomen. Det bedrivs framgångsrik forskning och nya behandlingar utvecklas hela tiden.