Hjärnfondens forskningsbidrag 2023

Hjärnfonden stödjer kvalificerad forskning om hjärnan och övriga nervsystemet samt sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hela nervsystemet. Det går även att erhålla forskningsbidrag med särskilt stöd från Team Rynkeby-God Morgon Skolloppet. Forskningen ska i det fallet vara inriktad mot psykisk ohälsa hos barn och unga.

2023 års ansökningsomgång är öppen från och med den 27 januari. Ansökan måste lämnas in elektroniskt, se länk nedan till ansökningssystemet. Observera att sista ansökningsdag är den 1 mars kl 17:00.

Hjärnfonden strävar efter att öka utdelade forskningsbidrag. Storleken på stödet är vanligtvis 600 000 kronor per år under ett, två eller tre år och riktar sig till projekt inom hela det neurovetenskapliga området. Högre belopp och längre bidragsperioder kan komma ifråga för projekt som av Hjärnfondens vetenskapliga nämnd bedöms vara av särskild vikt och hög kvalitet. För detaljer, se aktuell elektronisk ansökningsblankett.

Forskningsbidrag kan även erhållas med särskilt stöd från Team Rynkeby-God Morgon Skolloppet. Forskningen ska i det fallet vara inriktad mot psykisk ohälsa hos barn och unga.

Det finns även möjlighet att erhålla finansiering från donatorer som ingår i Hjärnfondens donatorsprogram. Detta söks inom den ordinarie forskningsbidragsansökan där man får möjlighet att godkänna att ansökan även kan komma att presenteras för intresserade donatorer. Alla forskningsinriktningar är aktuella.

 
Anvisningar till den elektroniska ansökan

Ansökningssystemet öppnar den 27 januari.

Alla ansökningar måste lämnas in via Hjärnfondens webbaserade ansökningsportal. Dock ska ansökans första sida skrivas ut på papper, signeras både av sökande och prefekt och skickas in per e-post till forskningsstod@hjarnfonden.se inom fem arbetsdagar efter sista ansökningsdag. E-signering av första-sidan godtages.

Har du frågor angående ansökan vänligen kontakta: forskningsstod@hjarnfonden.se.

Vidare information om forskningsbidraget