Ring in din gåva 020-523 523 | Ge en gåva direkt
MENY
Ge en gåva
Dela

ADHD, symptom & behandling

ADHD är en funktionsnedsättning som brukar yttra sig i uppmärksamhetsproblem och överaktivitet. Den som har ADHD har svårt att koncentrera sig, sitta still och hejda sina impulser vilket skapar problem i vardagen.

ADHD beror på störningar av hjärnans utveckling under fostertiden och barnaåren. Det kan bestå hela livet ut, även om symtomen ofta minskar i tonåren. Vuxna som får diagnosen ADHD har haft symtom under hela sitt liv men inte fått rätt diagnos tidigare i livet. Ofta har symtomen feltolkats och de har fått andra psykiatriska diagnoser.

Vissa hjärnfunktioner fungerar inte helt som de ska hos personer med ADHD. Främst är det funktioner som är viktiga för att man ska kunna planera och organisera sina handlingar som är nedsatta. Orsakerna är inte helt kända. Forskning talar för att ärftlighet spelar störst roll och att ADHD även kan orsakas av skador under fostertiden och spädbarnstiden.

Man har nyligen kunnat visa att hjärnans belöningssystem reagerar snabbare på nya intryck hos dem med ADHD. Fynden ger en biologisk förklaring till varför personer med ADHD oftare än andra blir missbrukare. Upptäckten kan leda till nya läkemedel och beteendeterapier.

ADHD - Symptom

Om man har ADHD har man svårt att hålla kvar uppmärksamheten och kontrollera sina impulser. Det är svårt att vara aktiv på en lagom nivå. Andra tecken på ADHD är:

  • Problem med motoriken
  • Sen tal- och språkutveckling
  • Problem med att tolka sinnesintryck
  • Hetsigt humör och trots
  • Psykiska problem som ångest, stark oro eller depression

Behandling av ADHD

Man kan inte bota den störning som ligger bakom ADHD. Den viktigaste hjälpen är att vuxna förstår vilka begränsningar och svårigheter barnet har. Först då kan barnet mötas med realistiska förväntningar och krav.

Det finns flera mediciner som minskar vissa av symtomen vid ADHD. De som har visat bäst effekt och samtidigt har ganska få biverkningar är centralstimulerande läkemedel. De ökar koncentrationsförmågan och minskar överaktiviteten och impulsiviteten. Därigenom förbättras barnens sätt att fungera och de får lättare att klara skolgång och samvaro med andra under uppväxten. Medicinering ska alltid kombineras med andra stödåtgärder, som råd till föräldrar och anpassning i förskolan och skolan.

Visste du att...

  • Mellan tre och sex procent av barn i skolåldern har ADHD.
  • Även om ADHD är vanligast bland barn så lever många vuxna med ADHD.
  • Föräldrar och andra viktiga personer behöver få kunskap om hur man kan möta barnet för att minska de många konfliktsituationer som så lätt uppstår.

 

Ge en gåva till stöd för forskning om ADHD

Forskningen om hjärnan är en förutsättning för att vi ska få fram nya effektiva behandlingar. Med din gåva kan vi tillsammans jobba för att forskning kring ADHD går framåt.

Gå vidare till gåvosidorna >>>

 

Ge en gåva

Vi har inga statliga medel och är därför helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Behoven är stora och ditt bidrag är ett viktigt stöd.

Ge din gåva som:
Privatperson Företag

Bristen på forskningsmedel utgör idag det absolut största hindret för svenska forskare. Idag finns det forskare som tvingas ägna merparten av sin tid åt att skriva ansökningar och söka pengar istället för att göra det de är bäst på: att forska.

Professor Lars Olson
Ordförande Hjärnfonden

Relaterade länkar