Hjärnfonden
Ge en gåva

Caroline Hansson forskar om bipolär sjukdom

Caroline Hansson var en av de unga forskare som fick Hjärnfondens stipendium 2015. Här berättar hon vad stipendiet betyder för henne och om sin forskning inom bipolär sjukdom. Hjärnfondens stipendium på 280 000 kronor avser forskning på heltid inom neuroområdet under ett år.

”Hjärnforskning inkluderar både biologi och existentiella frågor – människans tankar, känslor, beteenden och upplevelser av världen”

Caroline HanssonBerätta om ditt forskningsområde – vad vill du undersöka?

Mitt projekt handlar om att använda biomarkörer för att kunna förutse vilka bipolära patienter som har högre risk att försöka ta sitt eget liv. Jag vill undersöka om man med hjälp av biologiska markörer i kombination med intervjuer av patienterna kan få en säkrare bedömning än med dagens metoder, som bygger på enbart intervjuer.

Vad hoppas du hitta/upptäcka/komma fram till?

Jag hoppas hitta biologiska markörer som kan hjälpa till i diagnosticeringen av psykiatriska sjukdomar. På sikt hoppas jag att dessa biomarkörer även kan vägleda utvecklingen av nya behandlingsmetoder.

Vad betyder din forskning?

Min forskning har som mål att minska antalet suicidförsök hos bipolära patienter och har därmed stor betydelse för såväl patienterna och deras närstående och för samhället.

Hur kommer det sig att du fastnade för hjärnforskning?

Jag har alltid varit intresserad av hjärnan och människans tankar, känslor, beteenden och upplevelser av världen. Jag fastnade för hjärnforskning eftersom det inkluderar både biologi och existentiella frågor.

Vad betyder Hjärnfondens stipendium för dig som forskare?

Det innebär att jag får möjlighet att arbeta med ett nytt och väldigt intressant forskningsprojekt.

Vad är din drivkraft som forskare?

Jag drivs dels av att förstå mer om hur hjärnan fungerar och dels av att vilja hjälpa människor att må bättre.

Läs mer om Bipolär sjukdom här.

Ge en gåva till stöd för forskning om bipolär sjukdom

Forskningen om hjärnan är en förutsättning för att vi ska få fram nya effektiva behandlingar. Med din gåva kan vi tillsammans jobba för att forskning kring bipolär  sjukdom går framåt.

Ge en gåva här.

 

shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta