2016 år förmånstagarfest där Hjärnfonden tilldelades 10 miljoner kronor från PostkodLotteriet.

Ny spellag kan äventyra stöd till ideella organisationer

Hjärnfonden får varje år stort stöd från Svenska Postkodlotteriet som fördelar överskottet från lotteriet till utvalda förmånstagare. Stödet betyder mycket och har hjälpt till att finansiera många forskningsprojekt om hjärnans sjukdomar. Men detta kan komma att ändras. Just nu bedrivs en politisk utredning i syfte att omreglera den nuvarande spellagstiftningen genom att införa ett spellicenssystem vilket kan påverka ideella organisationers möjligheter till stöd från lotterier i framtiden. Skulle rikslotterierna komma att beskattas skulle det betyda mellan 600 och 800 miljoner kronor mindre varje år till förmånstagarna – bara från Postkodföreningen.

Anders Årbrandt, Managing Director på Novamedia som driver PostkodLotteriet, menar att lotterier även efter spelutredningen bör förbli skattebefriade under förutsättning att hela överskottet går till allmännyttiga ideella organisationer.

– Den här frågan handlar om och är avgörande för ideella föreningars framtid. Därför engagerar vi oss oerhört starkt i den, säger Anders Årbrandt.

Hjärnfonden välkomnar arbetet med att skapa en sund och ansvarfull spelmarknad i Sverige, men det är en viktig förutsättning att de nya reglerna inte påverkar finansieringen till den ideella sektorn negativt.

Dela sidan

Engagera dig redan idag