Många godartade hjärntumörer botas

I Sverige får 2 000 personer varje år en hjärntumör. Orsaken till hjärntumör är inte känd och människor i alla åldrar drabbas. Den 4 februari är det Världscancerdagen och Hjärnfonden stödjer forskning om hjärntumörer.

Tumörer som sitter i hjärnan (primär) kan vara godartade eller elakartade. Godartade tumörer växer långsamt och avgränsat från själva hjärnvävnaden, medan elakartade växer in i hjärnvävnaden och är svårare att operera bort. Det finns ett hundratal olika typer av primära hjärntumörer med olika prognos och behandling.

Symtomen beror i första hand på var i hjärnan tumören sitter. Krampanfall, huvudvärk och personlighetsförändring är några av de symptom som kan förekomma. Eftersom hjärnan är centrum för våra känslor förekommer även psykiska symtom vid hjärntumörer.

Forskning

Nya tekniker inom neurokirurgin har under det senaste halvseklet utvecklats så att man nu kan bota en mycket stor del av de godartade tumörerna och nya tekniker är ständigt under utveckling. Andra intressanta forskningsområden är immunisering mot elakartade hjärntumörer med genmodifiering och olika former av immunterapi.

Du kan läsa mer om forskning om hjärntumörer som fått stöd av Hjärnfonden här och mer om hjärntumörer här

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

  • kr

Dela sidan

Engagera dig redan idag