Nytt sätt att angripa Alzheimers sjukdom

Stefan Ståhl är professor i molekylär bioteknik och forskar på en helt ny metod för att stoppa Alzheimers sjukdom. Att projektet fick stöd från Hjärnfonden har varit helt avgörande. Här berättar han mer – och förklarar varför din gåva är så viktig.

Stefan Ståhl är professor i molekylär bioteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Kan du enkelt beskriva er forskning?
– Vi har tagit fram en särskild typ av protein som kan fånga in det ämne som bildar skadligt plack i hjärnan vid Alzheimers sjukdom. På så sätt förhindras plackbildning och, i djurförsök, även sjukdom.

Proteinläkemedel är på stark frammarsch, på vilket sätt sticker ni ut?
– Det vanliga för proteinläkemedel är idag att ta fram antikroppar, men det har visat sig svårt att hitta ett bot mot Alzheimers sjukdom med denna strategi. Än så länge tycks våra proteiner ha mycket färre, eller rent av inga, biverkningar. Dessutom är de väsentligt mindre, vilket skulle göra dem mycket lättare att administrera för vården.

Vilka framsteg hoppas du på?
– I bästa fall lägger vi grunden för ett läkemedel som förebygger Alzheimers sjukdom. Vi botar inte, men kan hindra sjukdomen från att bryta ut. För att det ska lyckas behöver vi också bättre screeningmetoder, men även där ser utvecklingen lovande ut.

Vad har Hjärnfondens forskningsstöd betytt för er?
– Det har varit helt instrumentalt för att vi ska kunnat arbeta fokuserat. Men väldigt viktigt är också att det fungerar som en kvalitetsmarkör och dörröppnare. Till exempel ledde bidraget till att vi senare fick en större donation från en privatperson. Den här typen av hjärnforskning är väldigt dyr, därför är varenda krona viktig.

Relaterat

Positiva resultat för antikropp mot Alzheimers sjukdom

Den antikropp, lecanemab, mot Alzheimers sjukdom som utvecklats i bolaget Bioarctic har visat på positiva effekter i en global fas-3 studie. Det är ett forskningsgenombrott som ger hopp för Alzheimerdrabbade och deras närstående.

Idag finns det upp till 140 000 demenssjuka i Sverige – ungefär 2 av 3 har Alzheimers sjukdom.

Demenssjukdom i siffror

Världshälsoorganisationen klassar demenssjukdomar som ett av världens största hälsoproblem. Det är enkelt att förstå, som du kan se är det många som lider – och samhällskostnaderna är enorma. I takt med att vi blir allt äldre kommer antalet sjuka dessutom att öka kraftigt. Klarar vi det? I stället för att vänta och se behöver vi satsa på mer hjärnforskning redan idag. Därför är din gåva så viktig.

Stefan Ståhl är professor och proprefekt vid institutionen för proteinvetenskap, KTH

”Att stoppa Alzheimer är bara första steget för att förhindra en demenskris”

I Sverige beräknas hela 100 000 människor lida av Alzheimers sjukdom. Varför satsar då inte staten mer på hjärnforskningen? Professor Stefan Ståhls forskargrupp har visat resultat som har gett eko världen över – ändå är finansiering en utmaning. Nu hoppas han på ditt stöd.

Lars Lannfelt, seniorprofessor i Geriatrik vid Uppsala universitet

Lars Lannfelt belönas för banbrytande insatser inom molekylär geriatrik

Svenska Läkaresällskapet har beslutat att tilldela Lars Lannfelt Bengt Winblads pris 2022 för framstående insatser inom molekylär geriatrik som lett till en ökad förståelse för patogenesen vid Alzheimers sjukdom.

Forskare arbetar med cellodling på labbet.

Alzheimerforskning på frammarsch

Martin Ingelsson, professor vid Uppsala universitet, utvecklar med stöd av Hjärnfonden nya tekniker för att behandla ärftliga former av Alzheimers och Parkinsons sjukdom.

Stefan Ståhl är professor i molekylär bioteknik och proprefekt vid Institutionen för proteinvetenskap, KTH.

Banbrytande Alzheimerforskning med stöd från Hjärnfonden

Professor Stefan Ståhl forskar på en helt ny metod för att stoppa Alzheimers sjukdom. Att hans forskargrupp fick stöd från Hjärnfonden har varit helt avgörande. Här berättar han mer – och förklarar varför din gåva är så viktig.