Jie Su vill hitta läkemedel mot smärta

Ledgångsreumatism är en autoimmun och smärtsam sjukdom som omkring 0,5-1 procent av befolkningen lider av. Att hitta en efffektiv smärtlindring är fokus för Jie Su, en av Hjärnfondens stipendiater.

Namn:Jie Su 
Universitet: Karolinska Institutet
Kommer från: Kina
Forskningsområde: Kronisk smärta vid reumatoid artrit

Kan du berätta om ditt forskningsområde – vad vill du undersöka? 

Ledgångsreumatism, reumatoid artrit, RA, är en kronisk smärtsam inflammatorisk sjukdom som gör att de små lederna i händer och fötter svullnar och blir ömmaTrots att inflammationen kan kontrolleras med läkemedel lider många RA patienter fortfarande av ihållande ledvärk. Därför är det viktigt att förstå  hur kronisk smärta initieras och upprätthålls, särskilt i det perifera nervsystemet, för att identifiera nya mål för smärtlindring. Det övergripande målet med detta projekt är att undersöka molekylära och cellulära mekanismer för smärtbehandling.  

Hur kommer dina resultat att hjälpa människor som har kronisk smärta?

Läkemedelsutveckling inom området kronisk smärta har hittills varit otillräcklig, och det finns knappast några  effektiva behandlingar för kroniska smärttillstånd. Syftet med vår studie är att förstå vilka celltyper som har betydelse för smärta. Kunskapen kommer att möjliggöra utvecklingen av läkemedel, som lindrar den kroniska smärtan. 

Vilken är den största utmaningen inom ditt område? 

Trots att prevalensen av smärtrelaterade sjukdomar har ökat har utvecklingen av smärtlindrande läkemedel misslyckats. Det beror på att det finns många olika symtom och  bakomliggande sjukdomsmekanismer. Smärtbehandling  bygger fortfarande på två klasser av smärtstillande läkemedel: NSAID (icke steroida antiinflammatoriska läkemedel)  och opioiderÄven om vi känner till många receptorer/ kanaler som reagerar på smärta så vet vi inte vilka  celltyper som förmedlar och bearbetar smärtan. Vi tror att vårt  forskningsprojekt  kommer att belysa nya strategier för smärtlindring hos personer med artrit. 

Hur kommer det sig att du fastnade för hjärnforskning?

Hur  uppfattar vi och reagerar på den fysiska världenHur  kan vi skydda oss själva med hjälp av smärta som ett larm? Varför finns det bra och dålig smärta?  Deär fascinerande och grundläggande frågor för förståelsen av vårt somatosensoriska system. 

Vad motiverar dig som forskare? 

Genom att utvidga vår kunskap om sjukdomar kan vi också minska patienters lidande.

Läs mer om smärta här.

Postkodlotteriet

 

 

 

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

 

Relaterat

Mikaela Ceder, en av Hjärnfondens stipendiater

Mikaela Ceder vill behandla smärta bättre

Att hitta och utvärdera nya behandlingsalternativ för kronisk smärta och nedsatt kognitiv funktion är fokus för Mikaela Ceders forskning. Hon är en av Hjärnfondens stipendiater.

Emelie Lind förbättrar hur man mäter syreförbrukning i hjärnan

Emelie Lind är en av Hjärnfondens stipendiater. Hennes forskning fokuserar på att utveckla mätningar av syreförbrukning i hjärnan med hjälp av magnetkamera.

Yiyi Yang studerar immuncellers roll vid Azheimers sjukdom

Yiyi Yang är en av Hjärnfondens stipendiater. Fokus för hennes forskning är Alzheimers sjukdom. Hon studerar vilken roll inflammation och immunceller har för sjukdomsprocessen.

Araash Hellysaz, en av Hjärnfondens stipendiater

Arash Hellysaz undersöker hur virussjukdomar i magen förändrar hjärnan

Virussjukdomar i magtarmkanalen ger diarré och kräkningar, processer som koordineras av hjärnan. Arash Hellysaz, en av Hjärnfondens stipendiater, undersöker hur viruspartiklarna i magen medför förändringar i hjärnan och hur den kunskapen kan användas för att ta fram ny behandling.

Jenny Wickham, en av Hjärnfondens stipendiater.

Jenny Wickham vill hitta nya sätt att behandla epilepsi

En tredjedel av de som har epilepsi svarar inte på de mediciner som finns. Jenny Wickham, Hjärnfondens stipendiat, vill ändra på det. Hon studerar de nervceller som är inblandade i epileptiska anfall och hur de kan vara mål för ny behandling.

Malin Silverå Ejneby, Hjärnfondens stipendiat.

Malin Silverå Ejneby använder matematik för att förstå epilepsi

Nervceller kommunicerar med varandra genom nervimpulser. Förändringar i styrkan på nervimpulserna kan potentiellt leda till sjukdomar som epilepsi. Malin Silverå Ejneby, Hjärnfondens stipendiat, vill använda matematiska modeller för att förstå det här bättre.