Hjärnfonden
Ge en gåva
Tomas Björklund är professor i neurovetenskap vid Lunds universitet.

Artificiell intelligens i kampen mot Parkinsons sjukdom

Tomas Björklund är professor i neurovetenskap och leder en forskargrupp som använder ”lärande” datorer för att lösa Parkinsongåtan. Metoden är relativt ny, men har väldigt stor potential. Se hur viktigt ditt stöd är för framtidens hjärnforskning.

Ni studerar sjuka nervceller. Hur då?

– Vi vet att ett visst protein spelar en stor roll vid Parkinsons sjukdom. Problemet är att detta, av naturliga skäl, inte går att undersöka medan sjukdomen pågår i en människa. Vi har utvecklat en avancerad metod för att föra in det här proteinet i nervceller i laboratoriet. Vi vill lära oss att förutspå vad som händer. Hur mycket protein krävs det för att cellen ska dö? Hur lång tid tar det? Vad spelar cellens gener för roll?

När kommer datorkraften in i bilden?

– Med hjälp av maskininlärning, en typ av artificiell intelligens, skapar vi miljontals olika sjukdomsmodeller. Vi matar in information om mängden sjukdomsprotein i olika celler samt hur deras gener ser ut, sedan kan datorerna organisera allt detta och hitta mönster. Vår artificiella intelligens kan titta på förändringar i över 20 000 gener samtidigt. Det hade en människa aldrig klarat. Faktum är att för bara några år sedan hade vi inte ens kunnat få tag på datorer som klarade detta.

Ni har stora förhoppningar?

– Vi har redan gjort intressanta upptäckter som pekar på att hjärnans eget ”städsystem” påverkar utvecklingen av Parkinsons sjukdom. På lite längre sikt hoppas vi att vi hittar en enda mekanism som driver sjukdomen och att denna mekanism då visar sig gå att påverka med ett läkemedel. I bästa fall kan vi då hindra Parkinson från att bryta ut.

Hur viktigt har stödet från Hjärnfonden varit?

– Det har varit helt avgörande för att vi skulle våga oss på det här projektet. Det bygger inte på något som har gjorts förut, utan är helt nytt för oss alla. Jag är väldigt tacksam för att Hjärnfondens givare gör den här typen av nydanande hjärnforskning möjlig.

Fakta om Parkinsons sjukdom

  • Sjukdomen räknas tillsammans med bl.a. Alzheimer och ALS till de neurodegenerativa sjukdomarna, där nervceller sakta dör. Ingen av dessa sjukdomar går idag att bota.
  • Parkinsons sjukdom beror på att nervceller som producerar signalsubstansen dopamin bryts ner.
  • Dopamin har stor betydelse för hjärnans styrning av kroppsrörelserna.
  • Skakning i ena handen är det första symtomet hos 75 procent av alla Parkinsonpatienter.
  • I Sverige finns ungefär 20 000 personer med Parkinson. Sjukdomen debuterar vanligen mellan 55 och 60 års ålder och är vanligare hos män.

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

Relaterat

Stamcellstransplantation som behandling för Parkinsons sjukdom. Malin Parmar i Lund leder den revolutionerande studien.

Lyckad stamcellsbehandling vid Parkinsons

För drygt ett år sedan opererade forskare för första gången in sju miljoner labbodlade hjärnceller i en patient med Parkinsons sjukdom. Behandlingen lyckades och patienten har återfått flera av kroppens funktioner.
En bild på en äldre man som sitter ensam med sin telefon vid ett köksbord.

Internationella Parkinsondagen den 11 april

Den 11 april är Internationella Parkinson-dagen, en dag för att uppmärksamma en sjukdom som drabbar omkring 20 000 personer i Sverige.
Ett kollage där en forskare håller en liten hjärna under en lampa.

Fyra fakta om Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom innebär enorma utmaningar. I dag går det varken att bota eller att bromsa Parkinson. Dessutom tar det ofta lång tid att få rätt diagnos – och därmed rätt vård. Det är problem som bara hjärnforskningen kan lösa.
Ett porträtt på hjärnforskaren Mattias Andréasson.

Parkinsonforskning med hjälp av nervtrådar i huden

Parkinsons sjukdom och atypisk parkinsonism, en grupp neurodegenerativa sjukdomar som liknar Parkinson, kan ofta påminna mycket om varandra. Men sjukdomarna kräver olika behandling och omhändertagande varför det är viktigt att kunna skilja dessa sjukdomar åt. Just det vill Mattias Andréasson, Hjärnfondens stipendiat, göra genom att studera hudens nervtrådar.
En omslagsbild för hyllningskonserten till Pugh Rogefeldt med namnet "De Va Dä, Dä".

En hyllningskonsert till Pugh Rogefeldt

Den 18 oktober samlas några av Sveriges största artister på Cirkus i Stockholm i en hyllningskonsert till Pugh Rogefeldt. Överskottet från konserten går oavkortat till Hjärnfonden.
Stamcellstransplantation som behandling för Parkinsons sjukdom. Malin Parmar i Lund leder den revolutionerande studien.

Stamcellsbehandling av Parkinsons sjukdom – första patienten transplanterad

Stamcellstransplantation som behandling av patienter med Parkinsons sjukdom är på väg att blir verklighet. I februari testades behandlingen för första gången på en patient vid Skånes universitetssjukhus. Tekniken är utvecklad av Malin Parmar och hennes forskargrupp vid Lunds universitet med stöd från Hjärnfonden.
shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta