Hjärnfonden
Ett kollage i en kombination av ett tiokronorsmynt och ett mikroskop mot en rosa bakgrund

Så används din gåva

Tack vare alla generösa gåvor kan Hjärnfonden stödja svensk hjärnforskning och öka kunskapen om hjärnan. När vi lägger kraft bakom forskning, sprider kunskap och bryter stigman förändrar vi livet för fler.

En gåva till Hjärnfonden bidrar till att möjliggöra och intensifiera livsviktig forskning om hjärnan samt dess utveckling, sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Det är genom att bidra till forskning som du förändrar livet för fler.

Allt stöd som delas ut till forskare och forskargrupper kommer från testamenten och gåvor från privatpersoner, företag och organisationer. Hjärnfonden får inga statliga stöd, därför är din gåva särskilt viktig.

Inkomna gåvor 2022 (Mkr):

Totalt: 295,2 Mkr

  • Allmänheten: 184,7 (62,6 %)
  • Postkodlotteriet och företag: 20,2 (6,8 %)
  • Testamenten: 68,4 (23,2 %)
  • Andra organisationer, stiftelser och fonder: 21,9 (7,4 %)

Så fördelas gåvor till Hjärnfonden 2022 (Mkr):

  • Forskning och information: 202,6 Mkr (79,1 %)
  • Insamlingskostnader: 45,9 Mkr (18,0 %)
  • Administration: 7,4 Mkr (2,9 %)

 

Hjärnfonden stödjer forskningen genom ett- två – eller treåriga forskningsbidrag om minst 600 000 kronor/år till forskargrupper eller postdoktorala stipendier i två år där summan är 300 000 kronor/år  till forskare som nyligen disputerat.

 

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

Relaterat

Bild på Hjärnfondens styrelseorförande Peter Thelin.

Det behövs mer hjärnforskning

I fjol kunde Hjärnfonden, tack vare gåvor från våra givare, ge nytt stöd till 99 lovande forskningsprojekt. Här berättar vår ordförande Peter Thelin om årets satsning på svensk hjärnforskning – och varför gåvor är så viktiga.
Lars Olson, professor i neurobiologi och en av Hjärnfondens grundare

Hjärnforskningens snabba utveckling ger hopp

Professor Lars Olson har arbetat som hjärnforskare i 60 år och är en av Hjärnfondens grundare. Här berättar han om vilka stora framsteg som har skett – och om de stora genombrott som väntar
Porträttbild av Anna Hemlin, generalsekreterare Hjärnfonden

Du tar oss närmare nästa livsviktiga genombrott

Stort tack för ditt stöd till hjärnforskningen det gångna året. Varje krona bidrar med hopp till hundratusentals svenskar som lider av sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hjärnan. Därför är det så otroligt glädjande att vi slog nytt insamlingsrekord under 2022 – och kunde dela ut hela 127 miljoner kronor till svensk hjärnforskning.
Ett porträtt på Hjärnfondens generalsekreterare Anna Hemlin

Var med och skänk hopp i jul

— I just detta ögonblick lider hundratusentals svenskar av sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hjärnan. Vid deras sida finns ännu fler anhöriga som också lider, ofta i tysthet. Därför hoppas jag att du vill vara med och skänka hopp i jul.
3D-bild av de neurosensoriska elementen i en mussnäcka strax efter födseln (nervceller i centrum och hårceller i periferin, med neuronfibrer som ansluter till dem). Foto: Csaba Ádori

Nervceller specialiserade på att koda ljud uppstår innan födseln

I hörselsnäckan finns olika typer av nervceller som är nödvändiga för att koda olika ljudegenskaper och föra dem vidare till hjärnan.

Du gör livsviktig hjärnforskning möjlig!

I fjol kunde Hjärnfonden ge stöd till 100 lovande forskningsprojekt. Nu börjar det bli dags för årets beslut om forskningsbidrag – på ungefär 100 miljoner kronor. Därför vill vår ordförande, Peter Thelin, tacka dig och berätta hur viktiga dina gåvor är.
shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55 eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta