Så här skriver du ditt testamente.

Ett testamente måste vara skriftligt, daterat och egenhändigt undertecknat av dig personligen. För att gälla måste det dessutom bevittnas av två personer som ska vara närvarande samtidigt som testator. Det spelar ingen roll om du skriver det för hand eller på en dator. Tänk bara på att det skall vara klart och tydligt.

Det är viktigt att du inkluderar ditt namn och personnummer i testamentet. Alla testamentstagare måste gå att identifiera, förutom med namn så även genom person- eller organisationsnummer, alternativt genom släktskap/relation.
När testamentet är skrivet måste du underteckna det med ort, datum och din namnteckning. Består ditt testamente av flera sidor kan det vara bra om varje sida numreras och förses med en signatur (ej namnteckning) av vittnena på varje sida.

Vittnesmeningen bör formuleras så att det framgår att vittnena förstår att det är ett testamente de bevittnar och att testatorn är vid full psykisk hälsa. Två personer ska samtidigt bevittna din namnteckning när testamentet skrivs under. Vittnena får inte vara släkt eller arvtagare till dig och måste ha fyllt 15 år.

Så här kan ett testamente se ut:

Inkluderar du Hjärnfonden som testamentstagare är det viktigt att du skriver in vårt organisationsnummer 802017-8664. Meddela oss gärna när du har skrivit in oss i ditt testamente.

  1. Det är viktigt att du inkluderar ditt namn och personnummer.
  2. Väljer du att skriva in andra testamentstagare är det likväl viktigt att kunna identifiera dem, förutom namn, genom släktskap/relation alternativt genom person- eller organisationsnummer.
  3. När testamentet är skrivet måste du underteckna det med ort, datum och din namnteckning. Består ditt testamente av flera sidor kan det vara bra om varje sida numreras.
  4. Vittnesmeningen bör formuleras så att det framgår att vittnena förstår att det är ett testamente de bevittnar och att ”du är vid dina sinnens fulla bruk”.
  5. Två personer ska samtidigt bevittna din namnteckning när testamentet skrivs under. Vittnena får inte vara släkt eller arvtagare till dig och måste ha fyllt 15 år. Läs mer om vem som får bevittna ovan.