Så skriver du ditt testamente, steg för steg

Du kan skriva ditt testamente själv, så länge det uppfyller vissa formkrav. Har du däremot familjeförhållanden som har förändrats genom åren, fastigheter eller tillgångar utomlands, äktenskapsförord eller utgivna gåvor som förskott på arv, då bör du alltid ta hjälp av en jurist för att upprätta ett korrekt testamente.

Några formkrav är

 • Att det tydligt framgår att det är ett testamente
 • Du måste normalt ha fyllt 18 år
 • Din egenhändiga namnteckning måste bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen.

Så här gör du

 1. Sammanställ dina tillgångar som lösöre, pengar, värdepapper, fastigheter eller bostadsrätt så att du enklare ser vad du vill fördela i ditt testamente.
 2. Skriv tydligt att handlingen är ditt testamente och att det utgör din yttersta vilja. Skriv därefter hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas, till vem. Har du skrivit ett testamente tidigare är det bra att nämna att detta upphäver de föregående.
 3. Gör det lätt att identifiera de personer/organisationer du vill skänka till. Skriv namn, eventuell släktskap/relation, gärna person eller organisationsnummer.
  Hjärnfondens organisationsnummer är 802017-8664.
 4. Du måste underteckna ditt testamente med ort, datum och din namnteckning.
 5. Ditt testamente ska bevittnas av två personer. De personerna får inte vara nära släkt till dig eller arvtagare i ditt testamente. De behöver vara över 15 år och införstådda med att det är ett testamente de bevittnar.Exempel på bevittnande: ”Undertecknade testamentsvittnen intygar härmed att Förnamn Efternamn denna dag är vid sunt och fullt förstånd och av egen fri vilja i vår närvaro förklarat för oss att testamentet är Förnamn Efternamn yttersta vilja, samt egenhändigt undertecknat testamente”.
  Därefter ska vittnen skriva under med namn, namnförtydligande och personnummer.
 6. Består ditt testamente av flera sidor bör varje sida numreras och förses med en signatur (ej namnteckning) av vittnena på varje sida.

 
 

Frågor om testamente?

Om du har frågor kring testamenten är du alltid varmt välkommen att kontakta vår testamenteshandläggare Marikka Knappertsbusch.

testamente@hjarnfonden.se

+46722141221

 

Läs mer

Vem kan skriva ett testamente?

Få mer hjälp

Testamentera genom Lawly