Vem kan skriva testamente?

Alla som vill att deras tillgångar ska fördelas så som de själva vill bör skriva ett testamente. Det underlättar också för de anhöriga.
Vill du även bidra till forskning som förändrar livet för ännu fler människor så skriv in Hjärnfonden som en av dina förmånstagare i ditt testamente. Det kan vara en procentsats av din kvarlåtenskap eller en specifik sak eller summa. Visste du att vi som ideell organisation är vi befriade från kapitalvinstskatt? Det innebär att det blir mer kvar av din gåva om du skriver att det som kan avyttras skänks till oss i sin helhet, i stället för att det ska säljas av dödsboet och vinsten därefter fördelas. Då måste dödsboet avsätta medel för att betala vinstskatt.

Om det inte finns något testamente så gäller de allmänna arvsreglerna enligt ärvdabalken. De reglerar vad som händer med dina tillgångar. Många tror att de känner till arvsreglerna men sanningen är att de flesta inte gör det. Därför är det viktigt att du sätter dig in i vad ärvdabalken säger.

När ska man skriva testamentet?

Nu. Ett testamente kan behövas vid olika faser i livet. Har du väl skrivit ditt första testamente är det enklare att därefter ändra på det då omständigheterna förändras för dig och din familj. Därför är det viktigt att skriva testamentet nu, när du väl funderar på det.

Frågor om testamente?

Om du har frågor kring testamenten är du alltid varmt välkommen att kontakta vår testamenteshandläggare Marikka Knappertsbusch.

testamente@hjarnfonden.se

+46722141221

Läs mer

Så skriver du ditt testamente

Få mer hjälp


Testamentera genom Lawly