Familj sitter i trädgården och äter.

Bra att tänka på när du skriver ditt testamente.

Känner du att det är dags att skriva ditt testamente nu?

Du kan skriva ditt testamente själv, men om du vill vara helt säker på att det blir som du vill så ska du ta hjälp av en jurist. Men vänta inte med att skriva tills du har gjort det. Skriv nu! På så sätt får du ner dina önskemål och kan möta juristen väl förberedd. Dessutom, så länge som det du skriver själv uppfyller vissa formkrav är det faktiskt ett giltigt testamente.

Och även om det inte gör det, men ingen av dina efterlevande protesterar mot innehållet (väcker klandertalan som det heter) så är det bättre att det finns någonting nedskrivet än att det inte finns det. På så sätt får de som ska ta hand om din kvarlåtenskap i alla fall en aning om hur du hade velat ha det.

Här kommer några saker som kan vara bra att tänka på när du skriver ditt testamente.

 • Inled med att berätta att det är ett testamente och att det utgör din yttersta vilja att din kvarlåtenskap vid ditt frånfälle ska fördelas enligt följande. (Om du skrivit testamente förut, ska du också nämna att detta testamente upphäver alla tidigare testamenten.)
 • Du måste förstå innebörden i det du gör och inte vara satt under tvång eller påverkan.
 • Du måste normalt ha fyllt 18 år. Undantag är om du är eller har varit gift. Den som fyllt 16 år kan testamentera kapital, fast egendom och lösöre som han/hon själv förfogar över.
 • Gör det lätt att kunna identifiera de du vill skänka till, genom att ha med namn, eventuell släktskap/relation, och gärna också person- eller organisationsnummer. Inkluderar du Hjärnfonden som testamentstagare är det viktigt att du skriver in vårt organisationsnummer 802017-8664. Det blir en garanti för att pengarna verkligen hamnar där de ska.
 • Du måste underteckna ditt testamente med ort, datum och din namnteckning.
 • Består ditt testamente av flera sidor kan det vara bra om varje sida numreras och förses med en signatur (ej namnteckning) av vittnena på varje sida.
 • Vittnesmeningen som det kallas, bör formuleras så att det framgår att vittnena förstår att det är ett testamente de bevittnar och att du är vid full psykisk hälsa och inte under hot när du skriver under det. Det kan till exempel stå: Undertecknade särskilt anmodade testamentsvittnen intygar härmed att Förnamn Efternamn denna dag är vid full psykisk hälsa och av egen fri vilja i vår samtidiga närvaro förklarat för oss att ovanstående förordnande är hens yttersta vilja samt egenhändigt undertecknat testamente.
 • Vittnenas namn, personnummer, adress, datum och ort ska skrivas med i testamentet.

När du har skrivit ditt testamente

 • Två personer ska närvara i samma rum och bevittna när du undertecknar testamentet.
 • Vittnena måste ha fyllt 15 år, och får inte ha en psykisk störning.
 • Vittnena behöver inte veta något om innehållet i testamentet, men de måste veta att det är ett testamente de bevittnar och ha insikt om betydelsen av sitt bevittnande.
 • Vittnena får inte vara nära släkt till dig (till exempel förälder, barn, svärföräldrar, svärdotter, svärson, make, syskon). Sinsemellan får de däremot vara gifta eller släkt med varandra.
 • Vittnena ska inte vara jäviga och får inte omnämnas i testamentet förutom själva bevittningen.
 • När du har skrivit ditt testamente och det är bevittnat bör du skicka in det till testamentesförvaring, eller förvara det på en säker plats.

Det kan vara bra att ha en kopia av originalet som är lättåtkomligt. Anteckna gärna på kopian var originalet finns. Ge också gärna kopior till några du litar på.

Till sist. Om du bestämt dig för att ge en testamentsgåva till Hjärnfonden – meddela oss gärna så att vi får en möjlighet att säga tack, och berätta vilken skillnad din gåva kommer att göra. Garanterat.

Dela sidan