Ring in din gåva 020-523 523 | Ge en gåva direkt
MENY
Ge en gåva
Dela

Dyslexi, symptom & behandling


Dyslexi är en funktionsnedsättning i hjärnan som innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text. Om man har dyslexi har vissa funktioner i hjärnan som styr språket inte utvecklats som de ska. En dyslexisk person är inte mindre intelligent.

Dyslexi är ärftligt och vanligare hos pojkar än hos flickor. Oftast upptäcks dyslexi i tidig ålder. Den som har dyslexi blir inte helt av med sina besvär. Man kan dock få hjälp med sina läs- och skrivsvårigheter.

Dyslexi - Symptom

Dyslexi ser olika ut hos olika individer. En del har större problem med att skriva än att läsa. Man har svårt att skilja på ord och delar av ord när man hör dem. Andra har svårare att läsa än att höra information. Tecken på det kan vara att man kastar om bokstäver och siffror när man läser. Det kan även innebära att man missar prickar över bokstäver eller hoppar över stor bokstav i början av meningar. De flesta med dyslexi läser långsamt hakar upp sig på orden, läser snabbt och fel och utelämnar ord eller vänder på korta ord.

Behandling av dyslexi

Dyslexi kan inte botas men hjälpmedel kan underlätta tillvaron för de drabbade. Dyslexin kan dock minska genom träningsprogram. En dator med rättstavningsprogram kan vara ett bra hjälpmedel och en så kallad läslinjal kan göra det lättare att följa texten. Talböcker kan också vara till hjälp.

 

Visste du att...

  • Fyra till åtta procent av befolkningen har dyslexi.
  • Dyslexi är vanligare bland män än bland kvinnor.
  • Dyslexi har inget med intelligens att göra.
  • En logoped eller speciallärare kan göra en dyslexiutredning. Den innefattar lästester, skrivtester och stavningtester. Även en test av den språkliga förmågan ingår.

 

Läs mer:
Dyslexiföreningen>> 

Ge en gåva till stöd för forskning av dyslexi

Forskningen om hjärnan är en förutsättning för att vi ska få fram nya effektiva behandlingar.
Med din gåva kan vi tillsammans jobba för att forskning kring dyslexi går framåt.

Gå vidare till gåvosidorna >>Ge en gåva

Vi har inga statliga medel och är därför helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Behoven är stora och ditt bidrag är ett viktigt stöd.

Ge din gåva som:
Privatperson Företag