Ring in din gåva 020-523 523 | Ge en gåva direkt
MENY
Ge en gåva
Dela

Hjärntumörer, symptom & behandling


Hjärntumör drabbar människor i alla åldrar. I Sverige drabbas cirka 2000 personer varje år. Orsaken till hjärntumör är inte känd. Kemiska ämnen och arv kan spela in. Tumörer i centrala nervsystemet kan vara primära eller sekundära. Primära uppstår i hjärnan. Sekundära är metastaser , dottertumörer, från cancer som har uppstått i något annat organ i kroppen men spridit sig till hjärnan.

Primära hjärntumörer kan vara godartade eller elakartade. Godartade tumörer växer långsamt och avgränsat från själva hjärnvävnaden, medan elakartade växer in i hjärnvävnaden och är svårare att operera bort. Det finns ett hundratal olika typer av primära hjärntumörer med olika prognos och behandling.

Hjärntumör - Symptom

Hjärntumör kan ge krampanfall, huvudvärk och personlighetsförändring. Symtomen beror i första hand på var i hjärnan tumören sitter. Det kan yttra sig i epileptiska anfall, synstörningar, tal- och hörselproblem, försämrad balans, minnesstörningar, förlamningssymtom, känselbortfall eller huvudvärk. Eftersom hjärnan är centrum för våra känslor förekommer även psykiska symtom vid hjärntumörer.

Behandling av hjärntumörer

Vid misstanke om hjärntumör gör man en neurologisk undersökning där känsel, rörelseförmåga och reflexer kontrolleras. Undersökningen ger en uppfattning om vilken del av hjärnan som har drabbats. För att se om det finns en tumör och var den sitter behöver skallen röntgas och det görs med så kallad datortomografi eller magnetkamera.

Möjligheterna att bota en hjärntumörsjukdom beror på vilken typ av tumör man har, hur stor den är och var i hjärnan tumören växer. Operation och/eller strålbehandling är de viktigaste metoderna för att behandla hjärntumörer. Ibland ges också cellgifter. Man behandlar även symtomen med olika mediciner.

Visste du att...

  • Hjärntumör är vanligast bland äldre människor. Hälften av alla patienter är över 60 år.
  • Hos barn och tonåringar är det den näst vanligaste cancerformen med omkring 80 nya fall per år i Sverige. 

 

Ge en gåva till stöd för forskning av hjärntumör

Forskningen om hjärnan är en förutsättning för att vi ska få fram nya effektiva behandlingar.
Med din gåva kan vi tillsammans jobba för att forskning kring hjärntumör går framåt.

Gå vidare till gåvosidorna >>

Ge en gåva

Vi har inga statliga medel och är därför helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Behoven är stora och ditt bidrag är ett viktigt stöd.

Ge din gåva som:
Privatperson Företag

Bristen på forskningsmedel utgör idag det absolut största hindret för svenska forskare. Idag finns det forskare som tvingas ägna merparten av sin tid åt att skriva ansökningar och söka pengar istället för att göra det de är bäst på: att forska.

Professor Lars Olson
Ordförande Hjärnfonden