Att med ett enkelt blodprov kunna bestämma vilken behandling en bipolär patient behöver är en dröm för Mikael Landén, professor i psykiatri vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

” Drömmen är att kunna ge individanpassad hjälp till dem med bipolär sjukdom”

Ett unikt forskningsprojekt på bipolär sjukdom, finansierat av Hjärnfonden, pågår i Göteborg. Förhoppningen är att kunna skräddarsy behandlingar – och få fram nya mediciner.

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

  • kr

Mikael Landén är överläkare och professor i psykiatri på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Han både forskar och jobbar kliniskt med patienter – och ser lidandet på nära håll.

Därför anser Mikael Landén att det är viktigt att vården får tillgång till bättre behandlingar. Det forskningsprojekt han leder är speciellt på så sätt att forskningen sker just inne i vården, på riktiga patienter. Dessutom över en sjuårsperiod. Han berättar om ett av de första fynden:

Mikael Landén är överläkare och professor i psykiatri på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Han både forskar och jobbar kliniskt med patienter – och ser lidandet på nära håll.

Mikael Landén är överläkare och professor i psykiatri på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

– Vi har upptäckt att maniska perioder kan ge fysiska förändringar i hjärnan. Nu ska vi se om detta kan vara förklaringen till att många med bipolär sjukdom får problem med till exempel koncentration och minne.

Men det Mikael Landén verkligen hoppas på att hitta är biomarkörer. Det är tecken i kroppen som ger information om den specifika personens sjukdomsbild.

– En viktig fråga det skulle kunna besvara är hur det ska gå: Kommer du att återfalla varje år eller vara frisk i tjugo år? Kommer du att försöka begå självmord? Sådant vet vi ingenting om på individnivå idag, säger han.

Drömmen är att ett enkelt blodprov ska kunna berätta exakt vilken vård en patient bör få. Samtidigt understryker Mikael Landén att det är extremt svårt att hitta biomarkörer.

– Men vi hoppas på att komma lite närmare det nu. Ett konkret fynd är att den grupp som har gjort självmordsförsök har låga halter av ett visst ämne. Det är inte helt osannolikt att det skulle kunna leda till en ny medicin, men det kräver mycket mer forskning. Det är dyrt, men är enda vägen framåt, säger han.

Läs mer om bipolär sjukdom här

 

Dela sidan

Engagera dig redan idag