Shanzheng Yang forskar om Parkinsons sjukdom på Karolinska Institutet Shanzheng Yang är en av Hjärnfondens postdoktorala stipendiater. Han forskar om Parkinsosn sjukdom på KI.

Shanzheng Yang forskar om Parkinsons sjukdom

Shansheng Yang är en av Hjärnfondens stipendiater. Han forskar om Parkinsons sjukdom och vill använda stamceller som behandling av sjukdomen. Klicka på pilen i bilden och se en kort film där han berättar om sin forskning.

Namn: Shansheng Yang
Universitet: Karolinska Institutet, Stockholm
Kommer från: Kina
Forskningsområde: Parkinsons sjukdom

Berätta om ditt forskningsområde – vad vill du undersöka?

Min forskning fokuserar på de proteiner som kontrollera bildandet av de nervceller som producerar dopamin i mitthjärnan.  Vi vill använda den kunskapen för att förbättra cell- transplantationer vid Parkinsons sjukdom.

Hur kommer dina forskningsresultat att hjälpa personer som är drabbade av Parkinsons sjukdom?

Vi vet att vid Parkinsons sjukdom så förstörs de neuron i hjärnan som bildar dopamin. En lovande behandling av sjukdomen är att ersätta de neuronen med nya nervceller som bildar dopamin. Sådana celler kan prepareras från stam celler i laboratoriet.

Ett specifikt intresse i projektet är att få mer kunskap om den typ av proteiner som bestämmer vilka gener som är aktiva i dopaminproducerande celler. Det kommer att hjälpa till att öka mängden celler vi kan producera.  Vid cell- transplantationer behövs det stora mängder celler så den här kunskapen kommer att skynda på utvecklingen av behandlingsmetoden.

Vilken är den största utmaningen inom ditt forskningsområde?

En utmaning är att kunna göra experiment på primära mänskliga celler. Primära celler, utvunna direkt från en vävnad, kan inte odlas i evighet utan dör så småningom. I stället använder vi en cell-linje som tagits fram från mänskliga embryon. En cell linje kan dela sig många gånger. Genom att använda de här cellerna kan vi förstå hur de kan omvandlas till nervceller som bildar dopamin.

Det är viktigt att vara försiktig när vi tolkar resultaten vi får när vi gör experiment på celler i en plastskål, det är långt ifrån det som händer i den levande mänskliga hjärnan.

Hur kommer det sig att du fastnade för hjärnforskning?

Komplexiteten i nervsystemet har alltid fascinerat mig. Efter att ha läst medicinska kurser blev jag intresserad av neurodegenerativa sjukdomar. De drabbar fler och fler människor och är i dag obotliga.

Vad är din drivkraft som forskare?

Generellt så tillfredsställs min nyfikenhet av att vara forskare. Som biomedicinsk forskare motiveras jag av möjligheten att bidra till att utveckla effektiva behandlingar av sjukdomar som drabbar människor.

Postkodlotteriet

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen