Medelålders man har huvudvärkoch håller sig om huvudetman har svår huvudvärk Hortons huvudvärk är en extremt plågsam form av huvudvärk som kommer i attacker. Hortons huvudvärk börjar vanligtvis när du är mellan 20 och 40 år och brukar gå över i 65-årsåldern och drabbar fler män än kvinnor.

Hortons huvudvärk – en bortglömd sjukdom

Hortons huvudvärk är en extremt plågsam form av huvudvärk som kommer i attacker. Smärtan är oerhört intensiv och värre än den man upplever vid njursten eller förlossning. Det finns inget botemedel och vad som orsakar Hortons huvudvärk är okänt.

– Vi vill ta reda på varför man får Hortons huvudvärk för att på sikt kunna skapa bättre behandlingar och hitta ett botemedel mot sjukdomen, säger Andrea Carmine Belin, forskare på Karolinska Institutet som får stöd från Hjärnfonden och stiftelsen Mellby Gård.

Den smärtsamma huvudvärken är sällsynt jämfört med den mer vanliga huvudvärksformen migrän och drabbar 0.5-1 på 1000 individer och i Sverige räknar man med att det finns runt 5 000 – 10 000 individer som har sjukdomen.

Svåra attacker flera gånger per dygn

Vid Hortons huvudvärk kommer huvudvärken i regelbundna attacker flera gånger per dygn, oftast nattetid, hos en majoritet av patienterna. Attackerna pågår mellan 15 minuter och 3 timmar.  Hortons huvudvärk börjar vanligtvis när du är mellan 20 och 40 år och brukar gå över i 65-årsåldern. Det tar ofta lång tid att få rätt diagnos, ofta upp till ett år, och speciellt svårt är det för kvinnor eftersom sjukdomen främst är förknippad med män.

Huvudvärken kommer plötsligt och det är också vanligt att den som har Horton känner sig orolig och rastlös i samband med huvudvärksattackerna.

-I jämförelse med migrän så har Hortons huvudvärk blivit lite bortglömd så forskning om sjukdomen har varit begränsad i världen. Det är bara vår grupp som fokuserar på Hortons huvudvärk i Sverige idag, säger Andrea Carmine Belin.

Världens största biobank 

Hennes forskningsgrupp har byggt upp världens största biobank med biologiska prover från 900 patienter med Hortons huvudvärk. Man samlar in blodprover från patienter och friska försökspersoner och från en mindre grupp har man också tagit små hudbitar, 0.5 x 0.5 millimeter stora. Från en sådan liten bit kan forskarna ta fram miljontals hudceller som kan studeras i labbet. Forskarna samlar också in kliniska data från patienterna.

-Vi isolerar DNA från blodproverna för att undersöka om det finns någon ärftlig komponent kopplad till Hortons huvudvärk. Vi letar efter förändringar i arvsmassan som skiljer sig åt i DNA från Hortonpatienter med DNA från kontrollindivider. Det kan röra sig om förändringar som är kopplade till ökad risk eller skydd mot sjukdomen. Vi samlar även in kliniska data på Hortonpatienter, till exempel när sjukdomen debuterade, vilka mediciner de tar, om de har någon släkting med sjukdomen, hur sjukdomen yttrar sig, säger Andra Carmine Belin.

Horton delas in i två huvudgrupper, episodisk och kronisk. Ungefär 80 procent har den episodiska varianten och 20 procent har den kroniska formen. Skillnaden mellan dem är att de som har den episodiska formen har symtomfria perioder som kan vara mer än 3 månader per år medan kronikerna inte har några symtomfria perioder. Många blir sjuka en period under samma tid på året, till exempel på våren eller hösten.

Attacker vid samma tidpunkt

-Vi har börjat undersöka om det finns flera undergrupper av sjukdomen än episodisk och kronisk, bland annat så har vi tittat på dygnsrytm. Det är många patienter som säger att de får sina attacker vid speciella tidpunkter på dygnet. I material vi samlat in från 500 Hortonpatienter i Sverige så anger 2/3 att de får sina attacker vid speciella tidpunkter på dygnet, vanligast mellan klockan två och fyra på natten. Så här finns det två undergrupper, en med dygnsrytmattacker och en utan, säger Andra Carmine Belin.

Vår dygnsrytm regleras av ett 10 – tal nyckelgener i kroppen och Andrea Carmine Belins grupp har studerat om det finns skillnader i de här generna mellan Hortonpatienter och kontrollindivider. Bland annat har de tittat på en gen som heter CLOCK och där har de hittat en genetisk avvikelse som är vanligare hos Horton patienter och framför allt hos patienter med dygnsrytmattacker.

-Den här informationen skulle kunna användas för att komplettera hur man ställer diagnos som idag görs genom att läkaren intervjuar patienten. Du skulle i framtiden kunna lämna ett salivprov hos läkaren och i DNA från det undersöka om du har den här avvikelsen samt ännu ej identifierade avvikelser kopplade till sjukdom och därmed Hortons huvudvärk och vilken typ.

Många blir inte hjälpta

Horton behandlas akut med syrgas eller med läkemedel som tillhör gruppen triptaner för att minska smärtan. Triptanerna drar bl.a. ihop blodkärlen i huvudet. Cirka 25 procent svarar inte på behandlingen och man bör bara ta läkemedlet max två gånger per dygn och det gör det svårt för den som har många attacker på dygn.

Forskarna letar därför också efter genetiska förändringar som kan tala om vem som svarar på en viss behandling eller inte, även här skulle ett salivprov kunna skynda på processen. Nu måste patienten prova ut olika läkemedel och doser för att komma fram till vilken behandling som fungerar bäst.

Andrea Carmine Belin hoppas att hennes forskning ska leda till en ökad kunskap om de bakomliggande sjukdomsmekanismerna för att kunna utveckla nya och effektivare behandlingsstrategier baserade på individuella skillnader på gennivå.

-Hortons huvudvärk kallas även självmordshuvudvärk på grund av rapporterad förhöjd självmordsrisk när behandlingen är otillräcklig.  Nya effektiva behandlingar är angeläget för den här gruppen patienter som drabbas av stort fysiskt och psykiskt lidande, säger Andrea Carmine Belin.

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

 

Relaterat

Forskare pipetterar ett prov på ett laboratorium.

Hjärnfonden delar ut 105,3 miljoner till svensk hjärnforskning

I år får 99 forskningsprojekt dela på 105,3 miljoner kronor. Det är ett viktigt tillskott till svensk hjärnforskning och tar oss närmare ett samhälle där alla hjärnor når sin fulla potential, fritt från hjärnans sjukdomar.

Hjärnfonden delar ut rekordbelopp på 106 miljoner till svensk hjärnforskning

Viljan att stödja svensk hjärnforskning har aldrig varit större. Hjärnfonden gör den största utdelningen någonsin när 90 forskningsprojekt får dela på totalt 106 miljoner kronor.

Kvinnlig forskare arbetar i dragskåp

77,3 miljoner till svensk hjärnforskning

Hjärnfonden delar ut 77,3 miljoner kronor till 82 forskningsprojekt och fortsätter att vara en viktig finansiär av svensk hjärnforskning.

Peter Thelin, Hjärnfondens styrelseordförande

Hjärnforskningen behöver dig mer än någonsin

Nyligen beslutade vi på Hjärnfonden om årets stöd till svensk hjärnforskning och vi kan dela ut 77,3 miljoner kronor. Ett betydelsefullt tillskott. Samtidigt har nya genombrott aldrig varit så angelägna. Läs vår ordförande, Peter Thelin, om varför vi nu måste komma ihåg hur viktig hjärnforskningen är.

Gruppbild på sju forskare med blombuketter i händerna.

Alzheimerforskarna angriper sjukdomen från flera olika håll

Här kan du läsa mer om två av de projekt som nu har tilldelats extra stöd tack vare att vi fått ett stort testamente. I ena fallet går projektet ut på att lära sig mer om hur Alzheimer sprider sig i hjärnan – och ta reda på hur det går att stoppa denna sjukdomsprocess. I det andra fallet handlar det om nydanande forskning, där blodkärlen snarare än nervcellerna står i fokus.

90 miljoner till hjärnforskningen

Rekordutdelning till svensk hjärnforskning

Hjärnfonden delar ut 90 miljoner kronor till 98 forskningsprojekt. Det är den största utdelningen sedan Hjärnfonden grundades för 25 år sedan och vi fortsätter vara en viktig finansiär av svensk hjärnforskning.