Två kvinnliga forskare på laboratoriet Varje år delar Hjärnfonden ut stipendier till forskare som nyligen disputerat. Foto: Istock

Tolv lovande forskare får Hjärnfondens stipendium

Hjärnfonden har beslutat att dela ut stipendier till 12 forskare vid 5 lärosäten. Hjärnfondens postdoktorala stipendier är en satsning på framtidens hjärnforskare och på hjärnforskning i Sverige.

Varje år delar Hjärnfonden ut postdoktorala stipendier med målsättningen att driva utvecklingen framåt inom hjärnforskningens områden. Tack vare generösa gåvor och donationer kan Hjärnfonden i år dela ut 7,2 miljoner kronor i form av stipendier, vilket ger möjlighet för 12 hjärnforskare som nyligen avlagt doktorsexamen att på heltid forska i två år. Stipendiesumman är 300 000 kronor per år.  Årets stipendiater kommer bland annat att forska om Alzheimers sjukdom, multipel skleros och epilepsi.

– För Hjärnfonden är det viktigt att satsa på framtidens framstående forskare genom postdoktorala stipendier. Det är en förutsättning för att nå nya framsteg och forskningsgenombrott som kan leda till att människor lever mer och längre, säger Hjärnfondens generalsekreterare Anna Hemlin.    

Det är Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd som beslutar om vilka som får stipendium. För många forskare kan stipendiet vara en förutsättning för att kunna fortsätta med forskning. Flera av tidigare stipendiater har etablerat egna forskargrupper och fått professurer inom svenska lärosäten. 

Vi kommer löpande att berätta om den spännande forskning som sker. #postkodeffekten

Stipendiater 2022

Tejaswi Badam
Små icke-kodande RNA som verktyg för precisionsmedicin vid multipel skleros
MS och annan neuroinflammation
Karolinska Institutet

David Fällmar
AI-förstärkt radiologiskt beslutsstöd för normaltryckshydrocefalus
Hjärnans funktion
Uppsala universitet

Giulia Grande
Sjukdomsbörda och demensrisk: utforskande av den biologiska grunden
Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, annan demens
Karolinska Institutet

Sandra Hellberg
Systembiologi för att identifiera gen-miljöinteraktioner vid multipel skleros
MS och annan neuroinflammation
Linköpings universitet

Arash Hellysaz
3D-undersökning av tarm-hjärn-kommunikation i viral gastroenterit
Hjärnans funktion
Linköpings universitet

Emelie Lind
Förbättrad syremetabolismmätning genom utveckling av susceptibilitetsberäkningar
Hjärnans funktion
Lunds universitet

Stina Lundberg
Studier av OLMα2-celler i hippokampala kretsar för minne, inlärning & emotioner
Hjärnans funktion
Uppsala universitet

Malin Silverå Ejneby
Synaptisk styrka och dess roll i epilepsi
Epilepsi
Linköpings universitet

Samer Siwani
Amygdala- Hippocampus circuit interactions in the production of trigger associat
Hjärnans funktion
Uppsala universitet

Jonas Svensson
Precisionspsykiatri, stress och depression: PET-studie av synapser och serotonin
Depression
Copenhagen University Hospital, Danmark

Jenny Wickham
Har inhiberande neuron en aktiv roll i epileptisk anfallsaktivitet?
Epilepsi
Lunds universitet

Yiyi Yang
Effekt av perifer inflammation på Alzheimers sjukdom och myeloida celler
Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, annan demens
Lunds universitet

Postkodlotteriet

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

Relaterat

Mikaela Ceder, en av Hjärnfondens stipendiater

Mikaela Ceder vill behandla smärta bättre

Att hitta och utvärdera nya behandlingsalternativ för kronisk smärta och nedsatt kognitiv funktion är fokus för Mikaela Ceders forskning. Hon är en av Hjärnfondens stipendiater.

Emelie Lind förbättrar hur man mäter syreförbrukning i hjärnan

Emelie Lind är en av Hjärnfondens stipendiater. Hennes forskning fokuserar på att utveckla mätningar av syreförbrukning i hjärnan med hjälp av magnetkamera.

Yiyi Yang studerar immuncellers roll vid Azheimers sjukdom

Yiyi Yang är en av Hjärnfondens stipendiater. Fokus för hennes forskning är Alzheimers sjukdom. Hon studerar vilken roll inflammation och immunceller har för sjukdomsprocessen.

Araash Hellysaz, en av Hjärnfondens stipendiater

Arash Hellysaz undersöker hur virussjukdomar i magen förändrar hjärnan

Virussjukdomar i magtarmkanalen ger diarré och kräkningar, processer som koordineras av hjärnan. Arash Hellysaz, en av Hjärnfondens stipendiater, undersöker hur viruspartiklarna i magen medför förändringar i hjärnan och hur den kunskapen kan användas för att ta fram ny behandling.

Jenny Wickham, en av Hjärnfondens stipendiater.

Jenny Wickham vill hitta nya sätt att behandla epilepsi

En tredjedel av de som har epilepsi svarar inte på de mediciner som finns. Jenny Wickham, Hjärnfondens stipendiat, vill ändra på det. Hon studerar de nervceller som är inblandade i epileptiska anfall och hur de kan vara mål för ny behandling.

Malin Silverå Ejneby, Hjärnfondens stipendiat.

Malin Silverå Ejneby använder matematik för att förstå epilepsi

Nervceller kommunicerar med varandra genom nervimpulser. Förändringar i styrkan på nervimpulserna kan potentiellt leda till sjukdomar som epilepsi. Malin Silverå Ejneby, Hjärnfondens stipendiat, vill använda matematiska modeller för att förstå det här bättre.