Två händer som håller i gångstavar

Migrän och träning – det här ska du tänka på

Fysisk aktivitet kan vara ett tveeggat svärd för den som har migrän. Å ena sidan kan regelbunden träning vara en förebyggande behandling men för många förvärras huvudvärken av fysisk aktivitet.

I Sverige beräknas 1 miljon personer ha migrän. Migrän innebär en kraftig pulserande huvudvärk som kommer i attacker och som kan vara förenad med illamående, kräkningar, känslighet för ljud, ljus och lukter. Migränanfall utlöses vanligen av en eller flera triggerfaktorer. Det kan vara stress, sömnbrist, fasta, viss mat och hormonförändringar hos kvinnor.

Cirka 20 procent har migrän med aura vilket innebär att du kan ha symtom som syn- och känselbortfall och afasi. Migrän är ofarligt och det finns effektiva läkemedel som i de flesta fall kan bryta huvudvärken. Dock finns det en ökad risk för stroke för den som är under 45 år och har migrän med aura. I vissa fall kan även förebyggande läkemedel ges.

Migrän och fysisk aktivitet

Många upplever att huvudvärken förvärras av fysisk aktivitet och att det också kan vara en utlösande faktor. Men det finns studier som tyder på att regelbunden fysisk aktivitet kan användas som migränbehandling i förebyggande syfte. Det kan vara speciellt intressant för den som inte tål eller blir hjälpt av de läkemedel som finns.

Migrän förekommer i en episodisk och en kronisk form. Kronisk migrän innebär att du har huvudvärk minst 15 dagar i månaden och att minst 8 av dem är huvudvärk av migräntyp.  Regelbunden fysisk aktivitet har visats kunna bidra till att kronisk migrän förbättras till episodisk form.

Det finns exempelvis studier där 10–12 veckors regelbunden pulshöjande fysisk aktivitet resulterade i lägre antal migrändagar, kortare anfallslängd och minskad smärtintensitet. Dessutom förbättrades livskvaliteten.

Hur ska du träna?

Enligt FYSS  (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) rekommenderas fysisk aktivitet 3 gånger i veckan under minst 30 minuter/tillfälle för att förebygga migrän. Aktiviteten ska vara på en måttlig till hög intensiv nivå. Måttlig intensitet betyder att du kan ha ett samtal samtidigt som du tränar, vid hög intensitet kan du inte prata obehindrat. Innan träningen rekommenderas 15 minuters uppvärmning och efter 5 minuter nedvarvning.

Den fysiska aktiviteten kan vara joggning, cykling, stavgång, promenader. Det viktiga är att den utformas efter varje individs förutsättningar.

När fysisk aktivitet triggar ett migränanfall eller om du har kronisk migrän är det bra att träning ökas långsamt ”start low, go slow”. Personer som har kronisk migrän kan ha svårt att genomföra träningen men att gå promenader som komplement till förebyggande läkemedel kan vara mer effektivt än att bara ta medicinen.

Du rekommenderas att inte träna under ett pågående migränanfall. Det är bra att andra triggerfaktorer som stress, dålig sömn, vätskebrist och uteblivna måltider minimeras i samband med träningen.

Observera att den här informationen inte ersätter den behandling du fått ordinerad av din läkare.

Hjärnsteget

Hjärnsteget är vårt  virtuellt lopp vars överskott går direkt till forskning om hjärnan. Under Hjärnsteget i oktober 2022 väljer vi att uppmärksamma diagnosen migrän.

Läs mer och anmäl dig till loppet här

Källa: FYSS 2021, Läkartidningen 2022;119:22031

 

Relaterat

Företaget Fondo deltar i Hjärnsteget

Fondo x Hjärnsteget

För företaget Fondo är det viktigt att ta hand om de anställdas psykiska och fysiska hälsa. De ser personalen som sin absolut viktigaste tillgång och friskvård som en investering för framtiden. Genom att delta i Hjärnsteget bidrar Fondo både till förbättrad personalhälsa och till viktiga framsteg för hjärnforskningen.

Frisk motion med vårt virtuella vinterlopp

Springa på vintern? Ja, självklart, tycker Marcus Andersson och Tomas André från RaceOne, Hjärnfondens samarbetspartner i vårt virtuella lopp Hjärnsteget. Nu drar det ihop sig till ett vinterlopp igen – första loppet för 2023 äger rum 6-15 januari. Vi har ställt några frågor till Marcus och Tomas om vinterlöpning och virtuella lopp.

Hjärnstegets spännande resa 2021

Det känns oerhört roligt att få berätta att Hjärnsteget 2021 blev en succé, större än vi kunnat ana. Detta tack vare alla som promenerat, sprungit och rullat tillsammans med oss i dessa virtuella lopp.

Dzenita Jenny Mehovic

Därför springer hon Hjärnsteget

Dzenita Jenny Mehovic är en av alla som kommer att springa Hjärnsteget nu i september. Att kunna bidra till forskningen om Alzheimer och samtidigt uppmana till fysisk aktivitet är viktigt för henne.

Lördagsgänget sprang Hjärnsteget i juni 2021.

Vänner i vått och torrt

I sol, regn, rusk eller snö ses vi, det spelar ingen roll. Lördagsträningen är helig. Vi är ett härligt gäng med kompisar och kompisars kompisar som ses samma tid, samma plats varje vecka. Och den här gången tränade vi för hjärnforskningen!