Ring in din gåva 020-523 523 | Ge en gåva direkt
MENY
Ge en gåva
Dela

Autism, symptom & behandling


Autism innebär att man har svårt att ta in och tolka information. Man anser att tillståndet oftast är medfött eller mycket tidigt förvärvat. Framför allt har autistiska barn svårt att sätta sig in i andra människors situation och förstå hur de tänker. Personer med autism har också ett begränsat beteende och ensidiga intressen. Autism kan i vissa fall vara en del i av svårt flerhandikapp med utvecklingsstörning, epilepsi samt syn- och/eller hörselskada. För en del är funktionsnedsättningen lindrigare än för andra.

Fler pojkar än flickor drabbas av autism. Det finns alltid en neurologisk grund till funktionsnedsättningen. För de flesta är tillståndet medfött och ärftliga faktorer spelar sannolikt en stor roll.

Autism - Symptom

De som är drabbade av autism har problem med tankefunktioner. De har svårt att ta in och tolka information. De har särskilt svårt att förstå andra människors tankar, känslor och behov. Barnen har också svårt att få sammanhang och se helheten. De kan också ha problem att växla mellan olika aktiviteter.

En del spädbarn med autism är som mest tillfreds när de är för sig själva. Andra har stora sömnsvårigheter och är mycket ledsna och svåra att trösta. Vissa vill inte ha någon kroppskontakt över huvud taget.

I puberteten utvecklas en del människor med autism positivt, i synnerhet vad gäller språket. Andra får större svårigheter än tidigare. En del förlorar helt språkförmågan eller intresset för att använda språk de redan har.

Andra vanliga tecken på autism är:

  • Svårt med ömsesidig kontakt med andra människor
  • Svårt att samtala med andra
  • Begränsningar i fantasiförmåga, i lekar och beteende
  • Begränsade intressen

Behandling av autism

Vid autism har särskilda pedagogiska och kognitiva beteenderiktade behandlingar visat sig värdefulla. Idag förstår man bakgrunden till de svåra beteendestörningarna vilket gör det lättare att förstå och bemöta barn och vuxna med autism. För att hjälpa barnet att utvecklas är det viktigt med noggrann information till alla som regelbundet träffar barnet. Genom att använda andra uttryckssätt än tal, som till exempel bilder, kan barn med autism lära sig både att bättre förstå sin omvärld och människorna i den och att själva göra sig förstådda.

Visste du att...

  • Ungefär två av 1 000 nyfödda barn har autism.
  • Mellan sex och åtta barn har ett autismliknande tillstånd eller Aspergers syndrom.
  • Autism visar sig oftast före tre års ålder.

 
Läs mer:
Austism- och Aspergerförbundet>> 


Ge en gåva till stöd för forskning av Autism

Forskningen om hjärnan är en förutsättning för att vi ska få fram nya effektiva behandlingar.
Med din gåva kan vi tillsammans jobba för att forskning kring Autism går framåt.

Gå vidare till gåvosidorna >>


Ge en gåva

Vi har inga statliga medel och är därför helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Behoven är stora och ditt bidrag är ett viktigt stöd.

Ge din gåva som:
Privatperson Företag

Bristen på forskningsmedel utgör idag det absolut största hindret för svenska forskare. Idag finns det forskare som tvingas ägna merparten av sin tid åt att skriva ansökningar och söka pengar istället för att göra det de är bäst på: att forska.

Professor Lars Olson
Ordförande Hjärnfonden