Så här är det är att leva med NPF

Edith var vuxen när hon fick sin ADHD diagnos, efter Aspergerdiagnosen blev datorn räddningen för Alexander. Carina fick kämpa i många år för att hennes dotter skulle få en ADHD diagnos.

Läs mer här

Vad säger forskningen om NPF?

Läs om forskningen som går på djupet i hjärnan och våra gener för att förstå vad som ligger bakom NPF. Kanske har magen stor betydelse för ADHD och tvillingar hjälper forskarna att förstå orsakerna bakom autism.

Läs mer här

Kampanjen ”Min fulla potential”

I skolan ställs ofta hårda krav på att anpassa sig. Barn med  NPF, kan därför få det tufft med skolgången då de inte får sina behov bemötta. Genom kampanjen ”Min fulla potential” ville vi inspirera och sprida goda exempel när skolan fungerar för alla.

Läs mer om kampanjen

#FrågaBarnen-ett initiativ från Hjärnfonden

Med initiativet #FrågaBarnen uppmärksammade vi den svåra skolsituation som många barn med NPF har. Vi överlämnade 593 berättelser om vad barn behöver i skolan till statssekreterare Helene Öberg på utbildningsdepartementet.

Läs mer här

Starta en insamling till forskningen om NPF

Starta en insamling där du och alla i din närhet tillsammans bidrar till den livsviktiga hjärnforskningen. En insamling för någon du bryr dig om. För att fler barn, ungdomar och vuxna  som har en NPF-diagnos skall få en bättre tillvaro på sina villkor.

Starta din insamling här

Hej Hyper

Hyperaktiv, hyperkänslig, hypersnabb, hyperfokus, hypersnäll … Vi är alla hyper – på ett eller annat sätt. Vissa kan ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) – som ADHD, ASD/Asperger och/eller språkstörning. Vi vill öka kunskapen om och skapa en bättre skolmiljö för dig med NPF. Projektet genomförs tillsammans med Friends.

Läs mer om Hej Hyper

Ge en gåva till en specifik diagnos