Ring in din gåva 020-523 523 | Ge en gåva direkt
MENY
Ge en gåva
Dela

Schizofreni, symptom & behandling


Den som har schizofreni uppvisar psykossymtom. Det kan vara hörselhallucinationer, vanföreställningar och förändrad verklighetsuppfattning. Varör vissa personer insjuknar i schizofreni är fortfarande oklart. Man vet dock att den största riskfaktorn är ärftlighet. Forskning visar att flera gener bidrar till att öka risken för få schizofreni.

Förutom generna påverkas sjukdomen av olika miljöfaktorer. Schizofreni kan även utlösas om man drabbas av stora påfrestningar i livet.

 

Schizofreni - Symptom

Schizofreni kännetecknas av flera olika symtom och sjukdomen är väldigt individuell. Några vanliga tecken på schizofreni är:

 • Man känner inte igen sig själv.
 • Man drar sig undan sin familj och sina vänner.
 • Man får en förändrad verklighetsuppfattning.
 • Man orkar inte arbeta eller studera.
 • man har stark och orubblig tro på egna avvikande uppfattningar.
 • Man grubblar över livet på ett deprimerat och ångestfyllt sätt under en längre tid.
 • Oförklarliga känsloutbrott.
 • Otillräcklig nattsömn.

Det är vanligt att den drabbade har hörselhallucinationer. Den sjuke upplever sig höra talande röster som kan uppmana till handlingar eller kommentera den sjuke. Rösterna kan göra att man känner sig övervakad och förföljd samt en känsla av att bli styrd utifrån. Röster som uppmanar till handlingar kan innebära en fara för personen själv eller för andra. Därför är det viktigt att den drabbade personen får hjälp i ett tidigt skede.

Behandling av schizofreni

Det finns ingen behandling som kan bota schizofreni. Med läkemedel kan man dock förebygga återfall och ge den sjuke ökade möjligheter till ett normalt liv. Detta innebär i allmänhet att mycket lidande kan undvikas. En viktig förutsättning är ett förtroendefullt och regelbundet samarbete mellan psykosteamet, den sjuke och anhöriga. Det är viktigt att familjen och anhöriga får stöd.

Visste du att...

 • Schizofreni drabbar mest yngre personer mellan 18 och 35 år.
 • I Sverige insjuknar i genomsnitt 15 personer per 100 000 invånare och år i schizofreni.
 • Man räknar med att cirka 35 000 personer i Sverige har schizofreni.

 

Läs mer:
Schizofreniförbundet>> 

Ge en gåva till stöd för forskning av Schizofreni

Forskningen om hjärnan är en förutsättning för att vi ska få fram nya effektiva behandlingar.
Med din gåva kan vi tillsammans jobba för att forskning kring Schizofreni går framåt.

Gå vidare till gåvosidorna >>>Ge en gåva

Vi har inga statliga medel och är därför helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Behoven är stora och ditt bidrag är ett viktigt stöd.

Ge din gåva som:
Privatperson Företag

Bristen på forskningsmedel utgör idag det absolut största hindret för svenska forskare. Idag finns det forskare som tvingas ägna merparten av sin tid åt att skriva ansökningar och söka pengar istället för att göra det de är bäst på: att forska.

Professor Lars Olson
Ordförande Hjärnfonden