Arla berättar om ADHD, Aspergers och Tourettes syndrom på mjölkkartongerna

I mars landar de första mjölkförpackningarna i kyldiskarna med korta berättelser om hur det kan vara att leva med adADHD, Aspergers och Tourettes syndrom. Okunskapen och stigman om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, är stor. Vi är därför mycket glada över möjligheten att i samarbete med Arla sprida kunskapen om hur det är att leva med en NPF-diagnos genom information på mjölkförpackningarna. Mjölkbaksidor har varit informationsbärare sedan 1975 och enligt Arla läser hälften av alla svenska 9-16 åringar baksidorna varje dag och två till tre läser någon gång i veckan.

Barn med NPF-diagnoser är en utsatt grupp och i september 2016 lanserade Hjärnfonden en informationskampanj om skolsituationen. Skolan lyckas inte möta barnen på det sätt som behövs. Många blir missförstådda och felbemötta. Detta leder till att barnen känner sig misslyckade i skolan, de tappar tron på sig själva och många lämnar skolan utan fullständiga betyg. Hjärnfondens informationsprojekt syftar till att sprida kunskap och dela den erfarenhet som finns om hur man kan stödja barn med NPF-diagnos i skolarbetet. Det finns många skolor som välkomnar alla, gör extra anpassningar och tar hänsyn till elevers olika behov. Det vill vi att fler ska ta efter.

Kampanjen www.minfullapotential.se

Med kampanjen ”Min fulla potential” vill Hjärnfonden att alla barn ska nå sin fulla potential i skolan. Syftet med kampanjen är att inspirera skolan, elever och föräldrar med de goda erfarenheter som finns och samla på fler exempel när skolan fungerar för alla. Min fulla potential vill lyfta de goda exempel som finns idag i svenska skolan, allt från att man har sänkt takhöjden, skaffat hörselkåpor till att man gjort schemat tydligare. Målsättningen är att få barn, föräldrar och skolpersonal att dela med sig av sina erfarenheter.

Är du nyfiken på hur skolan på ett bättre sätt kan arbeta med barn med NPF-diagnoser, några exempel på olika skolsatsningar, och vart du kan vända dig för mer information om hur samhället kan skapa bättre villkor för barn och unga med NPF, se www.minfullapotential.se.

Har du själv goda erfarenheter som du vill dela med dig av hör av dig till info@hjarnfonden.se

Under senvåren kommer Hjärnfonden fortsätta sitt informationsarbete om npf. Om du vill veta vad vi gör besök vår webbplats.

 

Stöd Hjärnfonden med en gåva för att forskningen för ADHD, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom ska fortsätta.