Spela

All demens handlar inte om Alzheimer

De vanligaste demenssjukdomarna är Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, frontallobsdemens och Lewy body demens. Men vad skiljer dem åt och vilka är de första symtomen? Se läkaren och forskaren Anne Börjesson-Hansons föreläsning i ämnet från Hjärnans Dag 2018.

Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till en demensutveckling, men det kan också finnas andra typer av demens som ger samma typ av minnesproblematik. Det är viktigt att få en utredning så behandlande läkare kan ställa rätt diagnos och utesluta andra möjliga orsaker till den drabbades symtom, som till exempel bristtillstånd eller felaktigt använda läkemedel. Ju tidigare man kan pussla ihop de olika symtomen desto lättare blir det att ställa rätt diagnos.

Dela sidan

Engagera dig redan idag