Äldre mor och hennes vuxna dotter ser på varandra

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är en fullmakt som du kan ge till en annan person i förebyggande syfte. Genom att skriva en framtidsfullmakt utser du en person som kan ta hand om dina personliga och ekonomiska intressen om du blir sjuk eller av annan anledning inte längre kan fatta egna beslut.

Framtidsfullmakt är ett personligt alternativ till god man eller förvaltare. Genom detta juridiska dokument kan du själv välja vem eller vilka som ansvarar för dina angelägenheter. Då blir den person som du utsett till fullmaktshavare din ställföreträdare i de frågor som du bestämt att fullmakten ska omfatta. 

Fullmakten börjar gälla om och när du blir beslutsoförmögen. Det betyder att du på grund av fysisk sjukdom, psykisk störning eller liknande inte kan ta hand om dina angelägenheter själv. En fullmakt för din framtid gäller däremot inte vid beslut som rör medicinsk vård eller tandvård. 

Innan en god man eller förvaltare har utsetts står ofta anhöriga utan rättsliga möjligheter att hjälpa den personen som inte längre kan fatta egna beslut. Därför kan framtidsfullmakten innebära en trygghet. Då vet dina anhöriga vem eller vilka som har ansvar för dina personliga och ekonomiska intressen. 

En vanlig fullmakt riskerar att förlora sin giltighet om fullmaktsgivaren har tappat sin förmåga att fatta självständiga beslut, något som exempelvis kan inträffa vid demens. Därför är det en extra trygghet att gardera sig med en framtidsfullmakt, som också börjar gälla vid tidpunkten som den skrivs. 

Det enklaste sättet att upprätta en fullmakt för sin framtid är att ta hjälp av en jurist eftersom det finns formkrav som måste uppfyllas för att dokumentet ska vara giltigt 

Dela sidan

Engagera dig redan idag